Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Hyvinkään yhdistys

Hyvinkää
Navigaatio päälle/pois

Maailman ym­pä­ris­tö­päi­vän palkinto Tuija Lahtiselle

Hyvinkään ympäristönsuojeluyhdistys on myöntänyt Tuija Lahtiselle
Maailman ympäristöpäivän palkinnon 2023.

Hyvinkään ympäristönsuojeluyhdistys myöntää vuosittain Maailman ympäristöpäivänä 5.6.
palkinnon ansiokkaasta toiminnasta Hyvinkään ympäristönsuojelun edistämiseksi.
Tänä vuonna palkinto myönnettiin filosofian tohtori Tuija Lahtiselle. Hän on jo lähes 50 vuoden
ajan ollut aktiivisesti vaikuttamassa Hyvinkään luonnon ja rakennetun ympäristön suojeluun.
YK:n Maailman ympäristöpäivän tavoitteena on tuoda esille muutoksia, joita
ympäristössämme tapahtuu maailmanlaajuisesti ja paikallisesti. Päivän teemana on tänä
vuonna Ekosysteemin palauttaminen luonnontilaan.
Palkinto luovutettiin Lahtiselle yhdistyksen Maailman ympäristöpäivän tapahtuman yhteydessä
Ridasjärven lintutornilla. Lahtinen on osallistunut tornin kunnostukseen muun muassa
syntymäpäiväkeräyksellään.
Tuija Lahtinen on ollut Hyvinkään ympäristönsuojeluyhdistyksen jäsen sen perustamisesta
lähtien. Hän toiminut vuosikymmeniä yhdistyksen hallituksessa. Suurimman osan pitkästä
hallituskaudestaan hän on toiminut yhdistyksen puheenjohtajana – yli 30 vuotta, kolmeen eri
otteeseen. Ensimmäisen kerran jo vuonna 1977 ja viimeinen puheenjohtajuus päättyi 2020.
Puheenjohtajana hän on ollut priimusmoottori suunnittelussa ja organisoinnissa. Hän on myös
itse osallistunut ”nyrkit savessa” vuosittaisiin lukuisiin yhdistyksen erilaisiin
ympäristötapahtumiin, lausuntojen kirjoittamiseen sekä muuhun toimintaan.
Lahtisen puheenjohtaja-aikana on vaikuttaminen Hyvinkään ympäristönsuojeluun ollut entistä
monipuolisempaa. Lahtinen on organisoinut kymmenittäin kokouksia, esitelmätilaisuuksia,
retkiä, näyttelyitä, roska- ja vieraslajitalkoita sekä muita tilaisuuksia, kuten lukuisia Vantaanjoki-
tapahtumia. Lahtisen työn ansioista Mahdollisuuksien torit ja kierrätystapahtumat ovat
tavoittaneet tuhansia kaupunkilaisia.
Ympäristösuojeluyhdistyksen puheenjohtajana hän on panostanut Hyvinkään
ympäristönsuojeluun monin tavoin. Hän on laatinut lehtikirjoituksia, lausuntoja ja muistutuksia
vaikuttaen siten Hyvinkään kaavoitukseen ja rakennusten suojeluun. Lahtisen toiminnan jäljet
näkyvät niin funkkiskeskustan säilymisenä (Musiikkiopisto, vanha huoltoasema ja
Asemanpuisto) kuin valtakunnallisesti arvokkaan Kurkisuon suojelun toteutumisena.
Lahtisen toiminta on noteerattu myös valtakunnallisesti. Hänelle on myönnetty Suomen
luonnonsuojeluyhdistyksen kultainen ansiomerkki. Hänelle on myönnetty myös Hyvinkään
kaupungin ympäristöpalkinto vuonna 2020.
Tuija Lahtisen ansiot näkyvät myös siinä, että hänen vetämänsä Hyvinkään
ympäristönsuojeluyhdistys valittiin vuoden yhdistykseksi silloin, kun Suomen
luonnonsuojeluliitto tuon tunnustuksen ensimmäisen kerran jakoi.
+++

Kuva:
Tuija Lahtinen Ridasjärven lintutornilla keväällä 2022.