Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Hyvinkään yhdistys

Hyvinkää
Navigaatio päälle/pois

Hyvinkään ym­pä­ris­tön­suo­je­lu­yh­dis­tyk­sen näyttelyn teemana Vaiveron Myllytilan ladossa on Metsät

Näyttely tukee SLL:n Uudenmaan piirin teemaa ”luontokadon pysäyttäminen ja ilmastokriisin ehkäisy” metsään keskittyen. Metsien liiallinen hakkuu ja sen seuraukset ovat ajankohtaisin ja kiistelty aihe myös valtakunnallisesti.
Peitteisten metsien ja Hyvinkään kauniiden metsämaisemien, Kytäjän, Salpausselän ja Sonnimäen lisäksi on esillä metsänhoito. Hyvinkään talousmetsissä se on ensijaisesti jaksottaista puunkasvatusta päätyen avohakkuuseen ja lajituhoon. Myös tästä näyttelyssä kerrotaan kuvin ja tekstein.
Metsä-näyttely Vaiveron Myllytilan ladossa on nähtävillä 8.-11.6. Hyvinkää-Seuran kesäpäivien ohjelman aukioloaikoina. Kauniiden metsäkuvien lisäksi hakkuukuvia.
Kuva (Yrjö Ala-Paavola): Sonninmäen metsä on tärkeä ulkoilualue Hyvinkään keskustassa