Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Hyvinkään yhdistys

Hyvinkää
Navigaatio päälle/pois

Hyvinkään ympäristön-suo­je­lu­yh­dis­tys

Hyvinkään ympäristönsuojeluyhdistyksen toiminnan tarkoituksena on edistää luonnon- ja muun ympäristön suojelua ja hoitoa Hyvinkään kaupungin alueella ja olla tätä harrastavien henkilöiden yhdyssiteenä.

Lue lisää toiminnastamme Paikallisluonto

Kuva: Tero Malinen

Hyvinkään ympäristönsuojeluyhdistyksen toiminnan tarkoituksena on edistää luonnon- ja muun ympäristön suojelua ja hoitoa Hyvinkään kaupungin alueella ja olla tätä harrastavien henkilöiden yhdyssiteenä. Pääperiaatteena on kestävä kehitys, eli nyky-yhteiskunta ei saa kuluttaa tulevien polvien tarvitsemia luonnonvaroja. Yleistavoitteena on terveellinen, viihtyisä, monipuolinen ja virikkeellinen ympäristö; Hyvinkäällä on erityisesti vaalittava vihreää kaupunkikuvaa sekä laajoja ja puhtaita pohjavesiä.

Toimintamuotoinamme ovat yleisötilaisuuksien järjestäminen, kannanottojen laatiminen ympäristöä koskeviin suunnitelmiin, tempausten, tapahtumien, retkien ja tutustumiskäyntien järjestäminen. Lue lisää toiminnastamme.

Hyvinkään ympäristönsuojeluyhdistys ry on perustettu vuonna 1975. Se kuuluu Uudenmaan ympäristönsuojelupiirin ja siten samalla myös Suomen luonnonsuojeluliittoon. Yhdistyksen tämänhetkinen jäsenmäärä on n. 250.

Voit lähettää luontohavaintoja ym. kommentteja Hyvinkään ympäristöön ja ympäristönsuojeluun liittyen sähköpostitse yhdistykselle (katso yhteystiedot välilehti).

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri

Hyvinkään ympäristönsuojeluyhdistys ry

  • [email]
  • 0400 802556
  • Parantolankatu 30 A23, 05800 Hyvinkää

Ajankohtaista

VIREILLEPANO – HYVINKÄÄN SAHANMÄEN ASEMAKAAVA-ALUEEN METSÄNHAKKUIDEN KESKEYTYSPYYNTÖ

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri pyytää keskeyttämään parhaillaan käynnissä olevat hakkuut Hyvinkään Sahanmäen asemakaavan alueella, kunnes alueelta on laadittu riittävät ajantasaiset selvitykset liito-oravan esiintymisestä sekä arvokkaiden pienvesikohteiden tilasta, ja tarvittavat toimenpiteet luontoarvojen turvaamiseksi on tehty. Vireillepano koskee Liitteessä 2 kaavakartalle rajattuja alueita. Alueella…

Lue lisää