Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Etelä-Savon piiri

Etelä-Savo
Navigaatio päälle/pois

Taas kolataan

Viikonloppuna 13. tammikuuta alkoi vapaaehtoisten aherrus kinosten kolaamiseksi saimaannorpille. Vaikka luulisi, että talvi on ollut saimaannorpalle suosiollinen, havainto maastosta kuitenkin oli, että lunta on jonkin verran jäällä ja ei juurikaan kinostuneena niihin paikkoihin, joihin kuuluisi.

Lumenpeittämällä jäällä kulkeminen on raskasta, mutta raskasta vasta onkin kulkea auraamatonta metsätietä tai metsässä. Samalla muistui mieleen ohjeita vaatetukseen. Saappaat tai vettäpitävät pitkävartiset kengät tarvitaan, sillä pakkassäälläkin lumen alla voi olla loskaa tai kohvaa, joka kastelee kengät. Lähtökohta ja ohje on pukeutua lämpimästi, mutta niin että voi tarvittaessa keventää. Yksi kokeilemisen arvoinen niksi on paksun pipon lisäksi ottaa mukaan kevyt pipo ja tarpeen tullen vaihdella pipoa. Hikinen pipo on aika kurja kun lämpötila on -15 astetta. Lämpimät rukkaset tarvitaan, lapaset eivät riitä. Rukkaset eivät kaupunkilaisen varusteisiin kuulu välttämättä ollenkaan, joten niitä voi kysellä porukalta lainaan.

Siirtymistä, säästä ja kävelyalustasta riippuen päivä kolaamassa on joko rankkaa tai tosi rankkaa, joskus toki myös sää suosii. Kannattaa pitää tekeminen mukavan puolella ja mennä vaikka toisen kerran tai pitää tauko kun väsyttää. Luontoon ei pidä mennä piiputtamaan itseään, sillä jos jotain yllättävää tapahtuu, on hyvä olla energiaa siihenkin tilanteeseen.

Energiasta puheen ollen, reilut eväät on hyvä varata, myös suklaata yms. naposteltavaa. Erityisen tärkeä on mehu-/vesipullo, kuten missä tahansa urheilusuorituksessa.

Reitillä kannattaa välttää mahdolliset virtapaikat, näitä kannattaa pohtia etukäteen ja Metsähallituksen saimaannorpan suojelijat osaavat ottaa kantaa. Myös auton jättöpaikat yms. kannattaa selvittää mahdollisimman hyvin. Periaatteena on suosia itselle tuttuja paikkoja ja mennä vieraisiin paikkoihin perehtyen.

Paljaalla jäällä liikkuessa yleisin vaara on liukastuminen, jäällä kävely rasittaa lihaksia jotka eivät muutoin rasitu. Yleensä jään pinnalla on kuitenkin lunta, joka taas tekee jokaisesta askeleesta raskaamman.

Norpan pesäkinosten kolaaminen on hyvin palkitsevaa, on hienoa antaa konkreettista apua Suomen ainoan kotoperäisen nisäkkään uhanalaisen norpan hyväksi. Joinain talvina vapaaehtoisten tekemät kolaukset ovat pelastaneet koko pesinnän ja nytkin ne turvaavat pesinnän mikäli keväästä tulisi leuto. Saimaannorpan kuuttien syntyvyys on huipussaan ja yhdessä ponnistellen voimme turvata lajin tulevaisuuden.

Kolaukseen osallistujien tulee täyttää vapaaehtoissopimus, jossa sitoudutaan noudattamaan tehtävään liittyviä ehtoja. Näihin kuuluu mm. että, työtehtävissä muodostunutta aineistoa ei saa ilman Metsähallituksen suostumusta luovuttaa tai ilmaista sen sisältöä muille kuin tämän sopimuksen osapuolille enempää kuin työn suorittamisen kannalta on välttämätöntä. Vapaaehtoinen sitoutuu olemaan kertomatta norpan pesien ja apukinosten sekä makuupaikkojen tarkkoja sijaintitietoja kolmansille osapuolille.

Maastosta voi ottaa kuvia ja kuvia voi julkaista, mutta niistä ei saa käydä ilmi tehdyn kinoksen paikka. Paikkoja ei saa ilmaista muutenkaan kolmansille osapuolille, voi kertoa, että ”oltiin Pihlajavedellä, mutta ei täsmällisempää paikkaa”.

Sopimuksessa Metsähallitus huolehtii, että:

 • vapaaehtoiselle tarjotaan riittävä perehdytys tehtävään ja hänelle on sopimuksessa nimetty
  yhteyshenkilö,
 • vapaaehtoinen saa tehtävässä vaadittavan turvallisuuskoulutuksen ja -ohjeistuksen,
 • vapaaehtoinen on tapaturmavakuutettu sekä vastuuvakuutettu toimintaan osallistumisen
  ajan,
 • vapaaehtoinen saa pyytäessään todistuksen osallistumisesta vapaaehtoistoimintaan,

Metsähallitus edellyttää, että vapaaehtoinen:

 • hyväksyy ja sitoutuu noudattamaan kansallispuistojen ja suojelualueiden järjestyssääntöjä,
  kestävän luontomatkailun arvoja sekä roskattoman retkeilyn periaatteita,
 • raportoi vapaaehtoistehtävän suorittamisesta annettujen ohjeiden mukaisesti,
 • huolehtii, että toimii turvallisesti annettujen ohjeiden mukaan,
 • sitoutuu siihen, että toiminta on kaikilta osin päihteetöntä,
 • ei odota palkkaa – toiminnasta saatu ilo ei ole rahassa mitattavissa.

Haluatko tulla mukaan kolaamaan? Laita whatsapp-viesti (tai tekstari) numeroon 0414331548.

Apukinosten kolaaminen on luvanvarasta toimintaa. Luvan kolauksiin myöntää Ely-keskus. Apukinoskolauksia koordinoi Metsähallitus, joka jakaa apukinoskolausten alueet ja paikat. Apukinoksilla pyritään ohjaamaan norpan pesintää rauhallisille ja turvallisille alueille. Toiminta on hyvin ennalta suunniteltua, eikä kinoksia tule tehdä omin päin.

https://www.sll.fi/mita-me-teemme/saimaannorppa/apukinostalkoot-ja-pesalaskennat/

https://yle.fi/a/3-12258709

https://yle.fi/a/74-20068655