Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Etelä-Savon piiri

Etelä-Savo
Navigaatio päälle/pois

Kaivostoiminta ei sovi Etelä-Savoon

Toukokuussa 20 Tukes hyväksyi varausilmoituksen Juvan kunnasta. Varauslupa antaa oikeuden etsintätyöhön kaivoslain 7§ mukaisesti.

On suorastaan pöyristyttävää, että alueella joka on ehdolla Unescon maailmanperintökohteeksi suunnitellaan kaivostoimintaa.

Järvi-Suomen Luonterin alueen pohjoisreuna ja Neitvuori on valittu sadan luontohelmen joukkoon.

Läheisyydessä on myös kalliomaalauksia ja Hiidenmaan retkeilyalue.

Koska asia ei ole yleensä ottaen kovin tuttu, on selvyyden vuoksi syytä mainita että etsintälupa/etsintätyö on aivan ensimmäinen esiaste kaivostoimintaa kohti mentäessä. Aika ja tuhlatut resurssit tulevat olemaan melkoiset, sillä alueella on paljon vastustusta minkäänlaista kaivostoimintaa kohtaan.

”Jokaisella on toisenkin alueella oikeus kaivosmineraalien löytämiseksi tehdä geologisia mittauksia ja havaintoja sekä ottaa vähäisiä näytteitä, jos toimenpiteistä ei aiheudu vahinkoa eikä vähäistä suurempaa haittaa tai häiriötä.”

Laki listaa monia paikkoja, joissa etsintätyötä ei voi tehdä. Yksi näistä on 150 metriä lähempänä asumiseen tai työntekoon tarkoitettua rakennusta tai muuta näihin rinnastettavaa tilaa ja niihin liittyvää, yksityistä piha-aluetta taikka tällaisen rakennuksen paikkaa, jota varten on myönnetty maankäyttö- ja rakennuslaissa tarkoitettu rakentamiseen tarvittava lupa ja rakentaminen on aloitettu.

Etsintätyötä saa kuitenkin tehdä edellä mainitussakin paikassa asianomaisen oikeudenhaltijan suostumuksella.

Toisin sanoen, varausilmoitus ei anna lupaa louhia tai porata. Pelkällä Tukesin luvalla, ilman maanomistajan lupaa, tehtävä tarkastelu tulee olla pintapuolista.

Vaarana on, että kaikki maanomistajat eivät tunne lakia, vaan tutkimusluvan saanut saattaa johdatella maanomistajaa antamaan luvan muuhunkin kuin mihin lupa oikeuttaa.

Päätöksessään Tukes ilmoittaa valtaajalle, että varaus ei rajoita maanomistajan oikeuksia eikä mahdollisia muita maankäytön tarpeita ja suunnitelmia. Mitä nämä oikeudet voisivat olla?

Eikö jo pelkkä tutkimuslupa aiheuta särön matkailupaikkakunnan imagoon?

Kaivoslain 11§:n mukaan kaivoslupaa ei saa myöntää, jos kaivostoiminta aiheuttaa vaaraa yleiselle turvallisuudelle, aiheuttaa huomattavia vahingollisia ympäristövaikutuksia tai heikentää merkittävästi paikkakunnan asutus- ja elinkeino-oloja eikä mainittua vaaraa tai vaikutuksia voida lupamääräyksin poistaa.

Voidaan hyvin todeta, että turha homma, alueen luontoarvot estävät kaikenlaisen kaivostoiminnan, joten on syytä luopua edes tutkimisesta.

Erityisessä asemassa ovat maaseutuelinkeinojen harjoittajat, heidän intressinsä vastustaa hanketta on muita suurempi. MTK:n jäsenille on tarjolla juridista neuvontaa myös kaivosasioissa.

Luonnosuojeluliiton piiristä löytyy merkittävästi kaivosalan taisteluista kokemusta keränneitä ihmisiä. Juvan läheisyydestä löytyy myös Osikonmäen kaivostaistelun tuomaa osaamista, kaikki tuolloiset valituspaperit ovat tarvittaessa käytettävissä ja niissä mainitut perusteet sopivat hyvin ellei jopa paremmin Juvan kohteeseen. Lisäksi kaivoslaki on kiristymässä toivottavasti vielä tämän vuoden aikana.

Etelä-Savoon tuloaan suunnitteleville kaivoshankkeille viesti on selvä, olemme valmiina.

Linkejä:

Kaivossuunnitelmat huolestuttavat ihmisiä Juvalla – ”asukkaat ovat tyrmistyneitä siitä, että luontoarvoiltaan rikkaaseen alueeseen kohdistuu toistuvaa ja määrätietoista malminhimoa”

Aiempia linkkejä alueelta:

  • Juvan lehti 19.3.19

Mielipide:  Suomalaiset ansaitsevat tiukemman kaivoslain 

Ruotsalaisyhtiö haluaa etsiä malmia Juvalta – ”Maanomistajia tullaan aikanaan informoimaan, jos porauksia käydään tekemään”