Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Etelä-Karjalan piiri

Etelä-Karjala
Navigaatio päälle/pois

Kannanotto Kaakkois-Suomen alueelliseen metsäohjelmaan

Suomen luonnonsuojeluliiton Etelä-Karjalan piiri otti kantaa Kaakkois-Suomen alueellisen metsäohjelman 2021–2025 -luonnokseen metsätalouden toimintalinjan suhteessa metsäluonnon monimuotoisuuden turvaamiseen ja ilmastonmuutoksen hillintään, joissa metsät ja metsäluonto ovat keskeisessä roolissa. Ohjelmaluonnos oli molempien suhteen karvas pettymys.

Voimaperäiseen metsien käyttöön perustuvaa metsätalouden linjaa halutaan jatkaa ja vahvistaa, vaikka metsien talouskäyttö on keskeinen tekijä luonnontilan heikentymiseen ja lajien uhanalaistumiseen. Ekologisesti kestämättömät käytännöt ja niiden jatkaminen romuttavat mahdollisuudet myös ilmastomuutoksen hillinnän toteuttamiselta siinä laajuudessa kuin olisi tarpeen. Kunnianhimoisempaan metsäohjelmaan kannustava kannanottomme konkreettisine parannusehdotuksineen on luettavissa kokonaisuudessaan tästä.