Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Etelä-Hämeen piiri

Etelä-Häme
Navigaatio päälle/pois

Mielipide: Aika uusille luon­non­suo­je­lua­lueil­le

Julkaistu Helsingin sanomissa 3.3.2023

Suomi on sitoutunut EU:n biodiversiteettistrategian tavoitteeseen, että maa-alasta suojellaan 30%, josta 10% tiukasti. Tiukan suojelun piiriin kuuluu nykyään 6% maan pinta-alasta. Tiukasti suojellun maan osuutta tulisi siis kasvattaa valtakunnallisesti neljä prosenttiyksikköä, mikä tarkoittaa reilun puolen miljoonan hehtaarin lisäsuojelua. Suomen pinta-alasta suurin osa on metsää, joten metsien lisäsuojelu tulee olemaan keskeinen osa biodiversiteettistrategian kansallista toimeenpanoa.

Suojelualojen lisääminen ja tiukan suojelun toteuttaminen on helpointa valtion mailla, sillä valtionhallinnon päätöksellä voidaan suojella vain valtion metsiä. Kun suojelua lisätään valtion metsissä, paine puuttua yksityisten metsänomistajien metsiin pienenee. Valtionmaat ovat suomalaisten yhteistä omaisuutta ja jokaisella suomalaisella on oikeus sanoa, miten haluaa metsiä kohdeltavan.

Biodiversiteettistrategian toteuttamiseksi esitämme, että tulevalla hallituskaudella perustetaan kansallispuisto Evolle sekä laajennetaan Seitsemisen ja Helvetinjärven kansallispuistoja uusilla alueilla. Lisäksi ehdotamme uuden luonnonpuiston perustamista Koillis-Lapin Sokliin. Luonnonpuistot ovat tiukimmin suojeltuja alueita, jotka on perustettu ensisijaisesti luonnonsuojelua ja tutkimusta varten. Suomessa on perustettu luonnonpuistoja viimeksi vuonna 1982. Lisäsuojelun toteuttaminen olisi askel kohti 10% tiukan suojelun toteutumista ja auttaisi valtiota pitämään lupauksensa luontokadon pysäyttämisestä.

Ina Rosberg, aluesihteeri, Etelä-Hämeen luonnonsuojelupiiri

Hanna Halmeenpää, puheenjohtaja, Suomen luonnonsuojeluliitto