Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Etelä-Hämeen piiri

Etelä-Häme
Navigaatio päälle/pois

Ennallistaminen on Etelä-Hämeen luon­non­suo­je­lu­pii­rin teema vuonna 2023

metsän ennallistus polttamalla, mustia runkoja ja savua
Ennallistamispoltto harjumetsässä. Kuva: Johanna Viitanen

Etelä-Hämeen luonnonsuojelupiiri vahvisti syyskokouksessaan 12.11. vuoden 2023 toiminnan suuntaviivat. Piirin tulevan vuoden teemana on luonnon ennallistaminen. Lähtölaukauksena teemavuodelle syyskokouksessa kuultiin Metsähallituksen Roosa Hautalan esitelmä soiden ennallistamisesta.

Ennallistamisella pyritään palauttamaan ihmistoiminnan heikentämiä luontokohteita lähemmäs luonnontilaa. Ennallistamisen hyötyjä ovat muun muassa luonnon monimuotoisuuden lisääntyminen ja lisääntynyt sopeutumiskyky uusien häiriöiden varalle. Toimivat, monimuotoiset ekosysteemit ovat pohjana ihmisten terveydelle, ruuantuotannolle ja taloudelle.

Ennallistamisteeman tavoiteena on lisätä luonnonsuojelupiirin jäsenten ja toimintaan osallistuvien tietoisuutta luonnon ennallistamisesta. Teema kattaa laajasti elinympäristöt metsistä soihin ja virtavesistä lähteiköihin, perinnemaisemia unohtamatta. Teeman puitteissa luonnonsuojelupiiri aikoo järjestää asiantuntijoiden opastamia avoimia yleisöretkiä erilaisille ennallistamiskohteille. Lisäksi piiri järjestää alkuvuodesta avoimien yleisöwebinaarien sarjan, jossa asiantuntijat avaavat ennallistamisen saloja ja hyötyjä ekosysteemeille.

Tiedon jakamisen lisäksi luonnonsuojelupiirin tavoitteena on päästä tekemään käytännön ennallistustyötä. Vuosi on lyhyt aika ennallistushankkeissa, joten piiri pyrkii ensisijaisesti talkooyhteistyöhön muiden toimijoiden kanssa.

-Välitämme mielellämme tietoa avoimista talkoista jäsenillemme. Meidät voi myös kutsua kumppaniksi järjestämään talkoita, jos sopiva kohde on jo tiedossa, sanoo luonnonsuojelupiirin aluesihteeri Ina Rosberg.

– Jäätilanteen salliessa järjestämme yhdet omatkin talkoot Vesijärvellä Hollolassa. Raivaamme rantaluhdalta pusikkoa ja ylläpidämme näin luhdan lintujen elinympäristöä. Tähän olemme saaneet rahoituksen Helmi-ohjelmasta, Rosberg jatkaa.

Tulevan vuoden ennallistamisteeman lisäksi piirin tavoitteena on edistää metsien suojelua. Piiri tavoittelee kuntametsien lisäsuojelua ja jatkaa vaikuttamistyötä Evon kansallispuiston perustamiseksi.