Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Etelä-Hämeen piiri

Etelä-Häme
Navigaatio päälle/pois

Vetoomus paikallisille kun­ta­päät­tä­jil­le Evon tie­de­kan­sal­lis­puis­ton puolesta

Etelä-Hämeen luonnonsuojelupiirin vetoomus Hämeenlinnan, Asikkalan ja Padasjoen valtuutetuille Evon tiedekansallispuiston puolesta:

Arvoisa valtuutettu,

Pyydämme tukeanne Evon tiedekansallispuistoesitykselle. Tärkeimpiä perusteluita puiston perustamiselle ovat eteläsuomalaisten metsien heikko suojelutilanne ja kansallispuistojen kiistämätön suosio hyvinvointia lisäävinä retkeily- ja virkistyskohteina.

Viime vuosina on maailmanlaajuisesti havahduttu ihmiskunnan elämän edellytyksiä uhkaavaan luontokatoon ja elinympäristöjen häviämiseen. Luontokadon pysäyttäminen vaatii eliölajeille lisää elintilaa ja suojelualueita. Tähän tarpeeseen vastaa ehdotus Evon tiedekansallispuistosta. Nyt valmistelussa oleva tiedekansallispuisto on lisäksi ainutlaatuinen tilaisuus lähteä kehittämään uudenlaista mallia luonnontieteellisen tutkimuksen, opetuksen ja kansalaishavainnoinnin tuomiseen luonnossa liikkujien ulottuville. Tiedekansallispuiston perustaminen luo aivan uudenlaiset edellytykset Evon alueen kehittämiselle ja sen vetovoiman kasvattamiselle.

Etelä-Suomen metsistä on suojeltu vain kolme prosenttia ja eteläsuomalaiset kansallispuistot kattavat vain kuusi prosenttia maan kaikkien mannerkansallispuistojen kokonaisalasta. Suomi on jäljessä nykyisistä luonnon monimuotoisuuden turvaamisen sitoumuksistaan ja tilanne on erityisen huono Etelä-Suomessa. Suojelualueiden lisääminen Etelä-Suomessa parantaisi luonnonsuojelun maantieteellistä kattavuutta, helpottaisi kansainvälisten luonnonsuojelusitoumusten saavuttamista ja torjuisi luontokatoa.

Laajojen suojelualueiden puuttuessa vanhat metsät on Etelä-Suomessa lähes hävitetty ja uhanalaiset metsälajit ovat vakavassa ahdingossa. Evo on tunnettu yhtenä Etelä-Suomen suurimmista yhtenäisenä säilyneistä metsäalueista. Alueella esiintyy huomattavaa elinympäristöjen runsautta ja ainutlaatuisia luontoarvoja. Evon rauhoittaminen kansallispuistona olisi merkittävä lisä eteläsuomalaisiin metsänsuojelualueisiin. Laaja kansallispuisto vanhoine ja vanhenevine metsineen tarjoaisi tilaisuuden säilyttää Etelä-Suomen tyypillistä, alkuperäistä luontoa. Kansallispuisto auttaisi suojaamaan uhanalaisia lajeja sukupuutolta ja tarjoaisi eteläsuomalaiselle metsäluonnolle tilaa kukoistaa.

Kansallispuistojen suosio matkailukohteina on ollut tasaisessa kasvussa koko 2000-luvun. Evolla olisi erityisen hyvät mahdollisuudet kehittyä merkittäväksi luontomatkailukohteeksi sijaintinsa ja jo olemassa olevan infrastruktuurinsa ansiosta. Tiedekansallispuisto nostaisi alueen tunnettuutta ja arvoa sekä lisäisi kiinnostavuutta ja vierailijoiden määrää, mikä puolestaan tuottaisi toimeliaisuutta ja elinvoimaa alueelle.

Evolle on ehdotettu kansallispuistoa jo kahdesti aiemminkin, mikä kertoo alueen merkityksestä. Tiedekansallispuiston perustaminen olisi upea lahja nykyisille ja tuleville sukupolville, jotka Evolla saisivat kokea luonnontilaan palautuvan eteläsuomalaisen metsäluonnon upeimmillaan. Puhumattakaan lukemattomista metsiä asuttavista eliöistä, jotka ylläpitävät elintärkeiden ekosysteemiemme toimintaa.

Edellä mainituista syistä pyydämme tiedekansallispuistoesitykselle voimakasta paikallista tukeanne, jotta tiedekansallispuisto voitaisiin perustaa jo vuonna 2022. Silloin myös paikalliset luontomatkailuyrittäjät, oppilaitokset ja muut tiedekansallispuistosta hyötyjät pääsevät aloittamaan omat Evolle suuntautuvat kehittämissuunnitelmansa.

Parhain terveisin,

Etelä-Hämeen luonnonsuojelupiiri