Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Etelä-Hämeen piiri

Etelä-Häme
Navigaatio päälle/pois

Luon­non­suo­je­lu­pii­rien vetoomus kan­san­edus­ta­jil­le Evon tie­de­kan­sal­lis­puis­ton puolesta

Etelä-Hämeen luonnonsuojelupiiri ja Luonnonsuojeluliiton Pirkanmaan piiri vetosivat yhdessä kansanedustajiin Evon tiedekansallipuiston perustamiseksi.

Arvoisa kansanedustaja,

Me allekirjoittaneet, Etelä-Hämeen ja Pirkanmaan luonnonsuojelupiirit, esitämme teille vetoomuksen Evon kansallispuiston puolesta. Pyydämme kansallispuistoesitykselle suopeaa ja nopeaa käsittelyä, jotta uuden tiedekansallispuiston valmistelu ja perustaminen voi toteutua vuoden 2022 aikana.

IIlmastonmuutoksen ohella on aika herätä toimimaan lajikadon ja elinympäristöjen häviämisen pysäyttämiseksi. Monimuotoisuuden hupeneminen uhkaa myös ihmisen itsensä menestymistä, kuten pölyttäjäkato jo osoittaa.  Luontokadon pysäyttäminen edellyttää, että eliölajien ja elinympäristöjen säilyminen turvataan laajentamalla suojelualueverkostoa. Osana Suomen kansallisia toimia luontokatoa vastaan hallituksen ja eduskunnan käsittelyyn on tulossa esitys uudenlaisesta lisästä suojelualueisiin: Evon tiedekansallispuiston perustaminen Hämeenlinnan Lammille. Suojelutavoitteen ohella tiedekansallispuisto tuo luonnontieteen ja tutkimuksen osaksi kansallispuiston toimintaympäristöä.

Tärkeimpiä perusteluita puistolle ovat Evon metsien luonto- ja suojeluarvot, ja uuden tiedekansallispuiston mahdollisuudet. Puiston perustaminen tukee EU:n tuoreen biodiversiteettistrategian tavoitteita ja parantaa eteläsuomalaisten metsien heikkoa suojelutilannetta. EU:n biodiversiteettistrategian tavoitteena on, että biologinen monimuotoisuus alkaa elpyä vuoteen 2030 mennessä. Strategian tavoitteena on suojella kolmannesn maapinta-alasta unionin alueella. Suomen pinta-alasta suurin osa on metsämaata, joten metsien suojelun näkökulma tulee olemaan keskeinen myös luontokadon pysäyttämisessä. Suomi ei ole onnistunut tavoitteessaan pysäyttää monimuotoisuuden hupeneminen vuoteen 2020 mennessä Rion biodiversiteettisopimuksen (1992) mukaisesti ja tilanne on erityisen huono Etelä-Suomessa.

Etelä-Suomen metsistä on suojeltu vain kolme prosenttia ja eteläsuomalaiset kansallispuistot kattavat vain kuusi prosenttia maan kaikkien mannerkansallispuistojen kokonaisalasta. Etelä-Suomen metsät ovat luontaisesti rehevämpiä ja lajirikkaampia kuin pohjoisessa. Suomen uhanalaisista lajeista suurin osa on metsälajeja. Etelä-Suomen suojelumetsät ovat pieniä ja hajallaan, jolloin uhanalaiset lajit jäävät eristyksiin köyhtyviin saarekkeisiin. Suojelualueiden lisääminen Etelä-Suomessa parantaa luonnonsuojelun maantieteellistä kattavuutta ja vahvistaa etelän metsälajien selviytymismahdollisuuksia. Pohjoisten elinympäristöjen suojelu ei auta eteläisiä lajeja ja luontotyyppejä.

Evolle perustettava kansallispuisto on nopein ja helpoin tapa vastata eteläsuomalaisen metsäluonnon lisäsuojelutarpeeseen. Evo on tunnettu yhtenä Etelä-Suomen suurimmista yhtenäisenä säilyneistä metsäalueista. Evon lukuisat arvokkaat luontotyypit ja alueelta tavatut uhanalaiset lajit puoltavat sen rauhoittamista suojelumetsäksi. Uusi kansallispuisto olisi merkittävä lisä eteläsuomalaisiin metsänsuojelualueisiin. Laaja kansallispuisto vanhoine ja vanhenevine metsineen suojelee ja turvaa Etelä-Suomen alkuperäistä metsäluontoa. Kansallispuisto vahvistaa ekologisia yhteyksiä kytkemällä yhteen alueen arvokkaimmat metsäalueet, mikä mahdollistaa uhanalaisten lajien levittäytymisen ja turvaa lajien säilymistä pitkällä aikavälillä. Kansallispuisto suojaa osaltaan uhanalaisia lajeja sukupuutolta ja tarjoaa tyypilliselle eteläsuomalaiselle metsäluonnolle tilaa kukoistaa, torjuen näin luontokatoa.

Evolle on ehdotettu kansallispuistoa jo kahdesti aiemminkin, mikä kertoo alueen merkityksestä. Tiedekansallispuiston tarjoama luonnontieteiden ja tutkimuksen tuominen luonnossa liikkujien ulottuville osana tieteen tunnetuksi tekemistä ja opetusta on kiinnostava ja kehittämisen arvoinen mahdollisuus. Tiedekansallispuiston perustaminen on upea lahja nykyisille ja tuleville sukupolville, jotka voivat Evolla kokea luonnontilaan palautuvan eteläsuomalaisen metsäluonnon upeimmillaan. Samalla metsäalue turvaa alueen lajistoa ja luontotyyppejä, jotka ylläpitävät ihmisille välttämättömien ekosysteemipalveluiden toimintaa.

Ihmisen ja luonnon puolesta, pyydämme tukeanne Evon kansallispuistoesitykselle.

Parhain terveisin,

Etelä-Hämeen luonnonsuojelupiiri            Luonnonsuojeluliiton Pirkanmaan piiri