Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Etelä-Hämeen piiri

Etelä-Häme
Navigaatio päälle/pois

Luonn­non­suo­je­lu­pii­rit vetoavat Evon tie­de­kan­sal­lis­puis­ton puolesta

Etelä-Hämeen luonnonsuojelupiiri ja Luonnonsuojeluliiton Pirkanmaan piiri vetosivat yhdessä kansanedustajiin Evon tiedekansallispuiston perustamiseksi. Lisäksi piirit esittivät ympäristöministeriölle kantansa metsästyksestä tulevan kansallispuiston alueella. Etelä-Hämeen piiri vetosi myös paikallisiin kuntapäättäjiin.

Luonnonsuojelun tarve on kansallispuiston vahvin peruste

Luonnonsuojelupiirien tärkeimpiä perusteluita kansallispuistolle ovat Evon metsien luonto- ja suojeluarvot uuden tiedekansallispuiston mahdollisuudet. Puiston perustaminen tukee EU:n tuoreen biodiversiteettistrategian tavoitteita ja parantaa eteläsuomalaisten metsien heikkoa suojelutilannetta.
Etelä-Suomen suojelumetsät ovatpieniä ja hajallaan, jolloin uhanalaiset lajit jäävät eristyksiin köyhtyviin saarekkeisiin. Silloin ne ovat vakavassa vaarassa kuolla sukupuuttoon. Evolle perustettava kansallispuisto olisi nopein ja helpoin tapa vastata eteläsuomalaisen metsäluonnon lisäsuojelutarpeeseen. Evo on tunnettu yhtenä Etelä-Suomen suurimmista yhtenäisenä säilyneistä metsäalueista. Evon lukuisat arvokkaat luontotyypit ja alueelta tavatut uhanalaiset lajit puoltavat sen rauhoittamista suojelumetsäksi. Suojelualueiden lisääminen Etelä-Suomessa parantaa luonnonsuojelun maantieteellistä kattavuutta ja vahvistaa etelän metsälajien selviytymismahdollisuuksia.

Retkeilijöiden turvallisuus metsästyksen edelle

Luonnonsuojelupiirit eivät hyväksy metsästystä tulevan Evon tiedekansallispuiston alueella. Luonnonsuojelupiirien mielestä metsästys ei sovellu alueille, joiden tarkoitus on turvata luonnon monimuotoisuutta ja edistää luontoharrastusta, tutkimusta ja virkistyskäyttöä.
Kansallispuistot ovat tärkeitä retkeily- ja virkistyskohteita, joihin kaikilla on ympärivuotisesti vapaa pääsy. Kansallispuistojen vierailumäärät ovat olleet tasaisessa kasvussa koko 2010-luvun. Luonnossa oleskelun on todettu tuottavan mitattavia positiivisia vaikutuksia ihmisten terveydelle ja hyvinvoinnille.
Luonnonsuojelupiirit toteavat, että kansallispuistoissa tulee voida nauttia luonnon rauhasta kaikille turvallisella tavalla. Metsästys rajoittaisi alueen muiden käyttäjien mahdollisuuksia liikkua ja virkistäytyä turvallisesti. Kansallispuistossa retkeilijöiden turvallisuuden tulee olla etusijalla.

Kansallispuistoaloitteita kolmella vuosikymmenellä

Etelä-Hämeen luonnonsuojelupiiri ja Luonnonsuojeluliiton Pirkanmaan piiri tekivät yhteisen ehdotuksen Evon kansallispuistosta ympäristöministeriölle vuonna 2020. Jatkovalmisteluun valittiin rinnakkainen tiedekansallispuistoehdotus, jota luonnonsuojelupiirit asettuivat ilolla tukemaan. Etelä-Hämeen piiri on ehdottanut kansallispuistoa Evolle jo kahdesti aiemminkin vuosina 2001 ja 2012. Useat kansallispuistoaloitteet kertovat Evon paikallisesta merkityksestä.
Evon tiedekansallispuisto on toteutuessaan upea lahja nykyisille ja tuleville sukupolville, jotka voivat Evolla kokea luonnontilaan palautuvan metsäluonnon upeimmillaan. Samalla metsäalue turvaa alueen lajistoa ja luontotyyppejä.
Uusi tiedekansallipuisto nostaisi alueen tunnettuutta ja arvoa sekä lisäisi vierailijoiden määrää, mikä puolestaan tuottaisi toimeliaisuutta ja elinvoimaa alueelle. Kansanedustajien lisäksi Etelä-Hämeen luonnonsuojelupiiri vetosi myös paikallisiin kuntapäättäjiin ja toi esille kansallispuistoaloitteen posiiivisia paikallisvaikutuksia.

Luononsuojelupiirien kannanotot ovat luettavissa Etelä-Hämeen luonnonsuojelupiirin Kannanotot-sivulla.