Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Etelä-Hämeen piiri

Etelä-Häme
Navigaatio päälle/pois

Etelä-Hämeen luon­non­suo­je­lu­pii­ri vaatii Evon hakkuiden keskeyttämistä

Evolla vuonna 2018 (Markku Karvonen)

Metsähallitus on aloittanut suunnitelmien mukaiset hakkuut Evon retkeilyalueella. Etelä-Hämeen luonnosuojelupiiri kyseenalaistaa hakkuiden aloittamisen samaan aikaan kun Evon kansallispuistoa valmistellaan.

”On käsittämätöntä, ettei kansallispuistohanketta ole huomioitu, vaan metsänhakkuut jatkuvat kansallispuistopäätöstä odotellessa”, sanoo Etelä-Hämeen luonnonsuojelupiirin hallituksen jäsen ja Evolla retkeilevä Markku Karvonen.

Evon kansallispuistoa ehdottaneena järjestönä luonnonsuojelupiiri vaatii, että hakkuut keskeytetään välittömästi ja hakkuusuunnitelmat arvioidaan uudelleen kansallispuistohankkeen valossa.

Luonnonsuojelupiiri kummastelee etenkin luonnonhoidollista polttoa valmistelevaa hakkuuta Sudenpesänkankaan aarnialueen vieressä. Poltettavaksi suunniteltu alue on aivan kiinni aarnialueen rajassa ja se on osa Haarajärven-Evajärven suojelualueen välistä ekologista yhteyttä. Piirissä ihmetellään, eikö aarnialueen rajalla tulisi mieluummin pitää reilu suojavyöhyke.

”Kulotuksen voisi toteuttaa pienemmillä aloilla ja jättäen riittävä suojaetäisyys arvokkaaseen aarnialueeseen. Polttaminen on tehokas keino luonnonmetsän ennallistamiseen, mutta nyt paikka on väärä”, sanoo Karvonen, ja lisää: ”Kulotusalueen sijoittaminen komeaa mäntyä kasvaneeseen harjumetsään herättää epäilyksen siitä, ohjaavatko suunnittelua enemmän luonnonhoito vai kustannuskysymykset.”

Luonnonsuojelupiiri arvostelee maan tapaa, jossa suojeluun osoitettuja, arvokkaita metsiä hakataan ennen suojelupäätöksen astumista voimaan.

”Evon hakkuusuunnitelmissa on alueita, joiden hakkuut eivät palvele retkeilyä. Esimerkiksi Vähä Keltajärven länsiranta ja laavun ympäristö on suunniteltu harvennettavaksi”, sanoo luonnosuojelupiirin aluesihteeri Ina Rosberg. ”On vaikea kuvitella retkeilijöiden viihtyvän harvennushakkuulla. Ekologiset arvot, erämaisuuden kokemus ja muut retkeilyn edellytykset heikkenevät jopa vuosikymmeniksi.

Evon retkeilyalueella tehtävät hakkuut tiedekansallispuiston ollessa valmistelussa viestivät väistämättä ulospäin, tahtoen tai tahtomatta, miten Metsähallitus suhtautuu tiedekansallispuiston perustamiseen sekä mikä arvo katsotaan olevan kansallispuistoksi suunnitellun alueen metsäluonnolla.