Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Etelä-Hämeen piiri

Etelä-Häme
Navigaatio päälle/pois

Päijät-Hämeen kaa­to­paik­ka­lausun­to

Lausunto Päijät-Hämeen jätteenkäsittelyalueen osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta
Päijät-Hämeen liittoon

Etelä-Hämeen luonnonsuojelupiiri kiittää tilaisuudesta saada lausua Päijät-Hämeeseen suunnitellun jätteenkäsittelyalueen osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta.

Ohjelmassa esitellään hanketta uudesta ”kierrätyspuistosta” Päijät-Hämeeseen. Toteutusvaihtoehdot ovat kuitenkin jätteen loppusijoittamista (kaatopaikka). Suunnitelmassa alueelle rakennetaan maankaatopaikka, pysyvän ja tavanomaisen jätteen kaatopaikka sekä vaarallisen jätteen kaatopaikka. ”Kierrätyspuisto” on paikka, jossa kaikki materiaali kierrätetään: nimikkeellä johdetaan ihmisiä harhaan. Hanke ei ole nostamassa uudelleenkäyttöä ja kierrätystä uudelle tasolle, joka on mainittu valtakunnallisen jätehuollon tavoitteisissa.

Hyvän aluesuunnittelun lähtökohta on kuormittaa mahdollisimman vähän ympäristöä, luontoa ja olemassa olevaa asutusta. Yläjuoksu on nykyisellään Porvoonjoen pahiten kuormitettu alue. Uuden kaatopaikan vaihtoehdoista ”Kehätie” viettää lähietäisyydeltä Porvoonjoen yläjuoksuun (Koivusillanjokeen) ja joen alku-uomia kulkee suunnitelma-alueen halki.

Luonnonsuojelupiirin näkemyksen mukaan kaatopaikkahankkessa on vaillinaisesti selvitetty mahdollisuutta ”0-vaihtoehtoon” eli jatkaa Kujalan kaatopaikan kehittämistä. Kujalassa on valmiit rakenteet, vanhaa kaatopaikka-aluetta voi hyödyntää (vanhaa penkkaa jopa purkaen) ja laajentaminen ei ole mahdotonta. Jos niinsanotut loppusijoitettavat jäte-erät eivät mahdu Kujalan laajennusosan yhteyteen, niitä varten sopii etsiä oma sijoituskohde. Tämä antaisi mahdollisuuksia Kujalan liikennekeskuksen paremmaksi hyödyntämiseksi. Kujala sijaitsee uusia vaihtoehtoja lähempänä kolmen seudullisen taajaman, Lahden, Nastolan ja Orimattilan painopistettä ja on täten liikenteellisesti otollisella paikalla (Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, s. 10). Luonnonsuojelupiiri ei pidä hyvänä ajatuksena sijoittaa uutta kaatopaikkaa neitseelliseen maastoon.

Luonnonsuojelupiiri on kaatopaikkahankkeen tiimoilta huolestunut näennäisdemokratiasta. Hollolan kunnan ja Päijät-Hämeen liiton hallituksen taholta on julkisuudessa jo viestitetty, että uusi kaatopaikka tulee Hollolaan.

Etelä-Hämeen luonnonsuojelupiiri ry.

Petri Honkanen, puheenjohtaja
Karri Jutila, aluesihteeri