Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Etelä-Hämeen piiri

Etelä-Häme
Navigaatio päälle/pois

Retkeilyalueiden suo­je­lu­ta­voit­teet

Metsähallitus vesittää valtion retkeilyalueiden suojelutavoitteita

Suomen luonnonsuojeluliitto, Luonto-Liitto ja Etelä-Hämeen luonnonsuojelupiiri katsovat Metsähallituksen sivuuttaneen luonnonsuojelun tavoitteet Etelä-Suomen retkeilyalueiden uusissa hoito- ja käyttösuunnitelmissa. Metsähallitus julkisti loppuvuodesta 2010 hoito- ja käyttösuunnitelmaluonnokset Evon, Teijon ja Ruunaan retkeilyalueille.

Valtioneuvosto edellytti vuonna 2008, että Metsähallitus laatii retkeilyalueille uudet hoito- ja käyttösuunnitelmat, joissa korostetaan metsien ja soiden luonnontilan edistämistä. Tämä päätavoite on kuitenkin nyt laiminlyöty monilla tarvoin. Vielä räikeämmin on järjestöjen mielestä sivuutettu valtion retkeilyalueiden ja kuntien virkistysmetsien käyttöä aiemmin pohtineen KuntaMETSO-työryhmän esitykset ja suositukset.

”Kaikki kolme retkeilyaluetta ovat valtakunnallisesti merkittäviä luonto-, virkistyskäyttö- ja matkailukohteita”, kertoo Luonto-Liiton metsävastaava Mari E. Niemi. ”Ne ansaitsisivat suunnitelmat, joissa huomioidaan luontoarvot paremmin. Alueet kuuluvat myös Natura 2000 -verkostoon ja ovat luontoarvoiltaan ja virkistyskäytöltään kansallispuiston tasoisia. Siksi retkeilyalueille asetetut suojelun tavoitteet on ehdottomasti toteutettava myös hoito- ja käyttösuunnitelmissa”.

”Kiireellisimmin kansallispuiston asemaa kaipailisi Hämeenlinnan kaupungin ja Padasjoen kunnan alueella sijaitseva Evon retkeilyalue. Luontojärjestöt ovat esittäneet puiston perustamista jo useaan otteeseen”, muistuttaa Keski-Hämeen ympäristöyhdistyksen puheenjohtaja Jukka Ruuhijärvi.

Metsähallitus on jarruttanut retkeilyalueiden muuttamista kansallispuistoiksi, mikä johtunee lähinnä siitä, että alueet ovat edelleen laajasti tavanomaisessa metsätalouskäytössä. Esimerkiksi Evon retkeilyalueen metsämaasta lähes 60 prosentilla harjoitetaan normaalia metsätaloutta avohakkuineen ja alaharvennuksineen.

Järjestöt vaativat alueiden luontoarvojen säilyttämistä ja lisäämistä. Käytännössä tämä vaatii ennallistamissuunnitelman laatimista alueille. Seuraavalla hallituskaudella pitäisi selvittää mahdollisuus perustaa kansallispuistot Teijon, Evon ja Ruunaan retkeilyalueille.

Luonnonsuojeluliitto ja Luonto-Liitto sekä Varsinais-Suomen, Etelä-Hämeen ja Pohjois-Karjalan luonnonsuojelupiirit ja Hämeen luontopiiri ovat jättäneet suunnitelmaluonnoksista kriittiset lausunnot. Hoito- ja käyttösuunnitelmien valmistelua on jatkettava.

Lisätietoja:

Mari E. Niemi
Luonto-Liiton metsävastaava

Jukka Ruuhijärvi
Etelä-Hämeen luonnonsuojelupiirin hallituksen jäsen

Keijo Savola
Suomen luonnonsuojeluliiton suojeluasiantuntija

Perustietoja retkeilyalueista:

Evon retkeilyalue
Teijon kansallispuisto
Ruunaan retkeilyalue
Luontoliiton Metsäryhmä
Suomen luonnonsuojeluliitto