Sijainti: Pääsivu / Apurahat

Kuopion Luonnon Ystäväin Yhdistyksen apurahat

Kuopion Luonnon Ystäväin Yhdistys ry jakaa vuosittain apurahoja. Apurahat vuodelle 2017 tulevat hakuun maaliskuussa ja niden hakumenettelystä tiedotetaan tällä sivustolla. Hakulomake tulee myös myöhemmin tähän tulostamista varten.

Myönnetyt apurahat vuonna 2016 (pdf)

 

Lehtori Betty Väänäsen rahasto,

vuonna 2016 apurahoja jaettiin 32200 e.

  • Rahastosta jaetaan apurahoja perinnöllisyystieteen (genetiikka) tutkijoille ja opiskelijoille. Stipendin voi saada esimerkiksi tutkija/työryhmä työskentelyapurahaksi tai opiskelija pro graduun.

Betty Väänäsen rahaston sekä Yhdistetyn rahaston kasvivaurio- ja julkaisuapurahoja haetaan lomakkeella, jonka voit tallentaa omalle koneellesi ja tulostaa täyttämisen jälkeen. Muista allekirjoittaa lomake ennen lähettämistä! Postitusosoite on KLYY, Pesä, Kirkkokatu 35, 70100 KUOPIO ja se löytyy myös lomakkeesta. Hakemuslomakkeen on oltava perillä viimeistään . Sähköpostilla tai myöhästyneenä tulleita hakemuksia ei käsitellä (postileiman päivä  ei riitä).

Lataa Betty Väänäsen rahaston apurahahakemuslomake tästä.

Yhdistetty stipendirahasto,

vuonna 2016 jaettiin yhteensä 20840 e, jakaantuen seuraavasti:

  • Julkaisuapurahat mieluiten savolaista luontoa käsittelevään julkaisutoimintaan (artikkeli, kirja, internet yms.).Kaikille avoin apuraha, ei vaadita jäsenyyttä, jaettiin 4000 e.
  • Kasvivaurioapurahat on tarkoitettu nuorille tutkijoille tai korkeakouluopiskelijoille, joiden tutkimus- tai opinnäytetyö kohdistuu ihmisen toiminnasta aiheutuneisiin kasvien ympäristövaurioihin. Kaikille avoin apuraha, ei vaadita jäsenyyttä.
  • Apurahat KLYY:n jäsenille kaikenlaisiin luontoon, ympäristöön sekä KLYY:n ja jaostojen toimintaan liittyviin tutkimus- ja harrastushankkeisiin. Apuraha voidaan myöntää toiminnasta aiheutuvien välittömien materiaali-, matka- yms. kulujen kattamiseen tai se voi olla myös joko osaksi tai kokonaan kannustuksen- tai tunnustuksenomainen henkilökohtainen stipendi. Jaettiin 12 040 e (sisältäen "luontosataset").
  • Yhdistetyn rahaston apuraha KLYY:n jäsenille voi olla myös omakohtaista luontoharrastusta edistävä "luontosatanen".
  • Apurahojen jaossa huomioidaan hyvän käyttökohteen ohella myös jäsenaktiivisuus sekä pitkäaikainen jäsenyys, varsinkin jos anomusten määrä ylittää jaettavissa olevan kokonaissumman! Jäsenapurahoja ja luontosatasia haettaessa jäsenyyden on oltava voimassa ja jäsenmaksu suoritettu ennen vuotta 2016.

 

Yhdistetyn rahaston jäsenapurahoja ja luontosatasta haetaan KLYY-tiedotteen 1/2017 välissä olevalla lomakkeella. Sitä voi myös tilata Pesältä. Osoite: pohjois-savo@sll.fi tai p. 017-2623811, auki ma ja to klo 13-17. Lomaketta ei ole netissä eikä sitä voi palauttaa sähköisesti. KLYY-tiedote 1/2017 ilmestyy ja  postitetaan jäsenille helmikuussa

HUOMAA! Yhdistetyn rahaston apurahoja haettaessa 1) etusijalla on Kuopion luonnon tuntemus ja tutkimus 2) hakija varautuu tulemaan esittelemään tutkimustaan yhdistyksen tilaisuudessa tai kirjoittamaan siitä yhdistyksen julkaisuun ja 3) jäsenapurahoja haettaessa jäsenyyden on oltava voimassa 31.12.2016.

Kaikkien vuonna 2016 apurahojen saajien on ilmoitettava 15.3.2017 mennessä selvitys siitä, miten apuraha on käytetty. Tätä varten apurahan saajille postitetaan oma lomake.

Luontosatanen maksetaan kuitteja vastaan, joten siitä ei tarvitse toimittaa erillistä selvitystä.

Lisätietoja kaikista apurahoista ja niiden hakemisesta antaa Helvi Heinonen-Tanski, helvi.heinonentanski@uef.fi tai p. 040-5718562.


Aiempina vuosina myönnetyt apurahat:

Voit lukea apurahoista ja niiden saajista lisää:

Apurahojen saajat vuonna 2015 (pdf)

Myönnetyt apurahat vuonna 2014


Myönnetyt apurahat 2013

Lue lisää Eerikki Rundgrenin "Jäkäläbioindikaattoritutkimuksesta" (pdf), johon hän sai vuonna 2013 Yhdistetyn rahaston kasvivaurioapurahan.

Apurahojen saajat vuonna 2013 (pdf)

Apurahojen saajat vuonna 2012(pdf)

BV-rahaston apurahat 2011

Yhdistetyn rahaston apurahat 2011

BV-rahaston apurahojen saajat v. 2010

Yhdistetyn rahaston apurahojen saajat v. 2010

BV-rahaston apurahan saajat v. 2009

Yhdistetyn rahaston apurahojen saajat v. 2009

BV-rahaston apurahan saajat v. 2008

Yhdistetyn rahaston apurahojen saajat v. 2008