Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pirkanmaan piiri Ylöjärven yhdistys

Ylöjärvi
Navigaatio päälle/pois

Pai­kal­li­syh­dis­tys­ten ja piirin yhteinen muistutus Pinsiön bioterminaalin ym­pä­ris­tö­lu­pa­ha­ke­muk­ses­ta

SLL Ylöjärven, SLL Nokian, Kyrön luonnon sekä SLL Pirkanmaan piirin yhdessä laatimassa muistutuksessa vastustamme ympäristöluvan myöntämistä Pinsiön bioterminaalihankkeelle, jossa on kyse laaja-alaisesta ja mittavia haittavaikutuksia tuottavasta maa-ainesten, tiilen, betonin ja puumateriaalien käsittelyalueesta. Perustelemme kantaamme luontoon ja vesistöön (mm. pohjavesi ja raakkujoki) kohdistuvilla haitoilla, tieliikenneriskeillä sekä läheiselle asutukselle aiheutuvilla meluhaitoilla.

Voit lukea muistutuksen kokonaisuudessaan alta:
25_03_2024_Muistutus_ymparistonsuojelulain_28§_ymparistolupahakemuksesta_koskien_biotalousterminaalia