Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pirkanmaan piiri Ylöjärven yhdistys

Ylöjärvi
Navigaatio päälle/pois

Vuorentaustan ase­ma­kaa­va­luon­nos eheyttää asutusrakennetta ja huomioi alueen luontotyypin

Lausunto Vuorentaustan asemakaavaluonnoksesta

Vuorentaustan asemakaavalla eheytetään Vuorentaustan asutusrakennetta ja
kulkuyhteyksiä kaupunkien rajalla. Asemakaava tukee hyvin Vuorentaustan luonteeseen
sopivaa pientaloasutusta. Kaavassa on otettu hyvin puistovarauksin huomioon alueelle
luontainen harjualueen reunalle tyypillinen lähteisyys.

Ylöjärvellä 31.1. 2024

Hannu Raittinen
puheenjohtaja

Halla Savisaari
sihteeri