Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pirkanmaan piiri Ylöjärven yhdistys

Ylöjärvi
Navigaatio päälle/pois

Lausunto Siivikkalan keskustan, koulun pohjoispuolen ase­ma­kaa­vaeh­do­tuk­ses­ta

Siivikkalan keskustan, koulun pohjoispuolen asemakaavaehdotuksesta

Suomen luonnonsuojeluliiton Ylöjärven yhdistys katsoo, että Siivikkalan
koulukeskuksenpohjoispuolen asemakaavaehdotuksesta tulee poistaa korttelit 185,
186 ja 187 maankäyttö- ja rakennuslain 54§ 2 momentin vastaisena. Kyseiset
korttelit sijoittuvat luonnonsuojelullisesti arvokkaan metsäalueen päälle, jolla on
huomattava merkitys Koulukallion päiväkodin ja Siivikkalan koulun opetustoiminnalle
sekä asukkaiden virkistykselle. Metsäsuunnitelmassa kyseinen kuvio on 1056.
Asemakaavaa varten ei ole tehty luontoselvitystä, mikä lain mukaan tarvitaan.
Yleiskaavaa varten tehtyä 10 vuotta vanhaa selvitystä ei voida pitää riittävänä
nykytilanteessa. Se olisi tullut päivittää vastamaan tämän hetkistä tilannetta. Myös
yleiskaava on tältä osin vanhentunut.

Asemakaavaan tulisi sisällyttää koulun pohjoispuoleinen alue kokonaisuudessaan
sisältäen metsäsuunnitelman kuviot 1060.1, 1060 ja 1059 ja ratkaista koulun ja
Siivikkalan ydinkeskustan virkistysaluekokonaisuuden pysyvät ratkaisut tällä samalla
asemakaavalla.

Metsäsuunnitelman toteutuksesta ja kiireellä juuri ennen tätä asemakaava tehdyt
hakkuusopimukset tulisi jäädyttää ja niistä luopua. Kyse on myös valtakunnallisen
Hinku-hankkeen vastaisista toimista, ja kyseenalaisesta hiilinielujen hävittämisestä.

 

Ylöjärvellä 23.6. 2019

Soili Husso, Puheenjohtaja
Hannu Raittinen,  varapuheenjohtaja

Tiedoksi: kaupungin tekninen virasto ja Hinku-yhdyshenkilö