Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Lapin piiri Ylitornion-Pellon yhdistys

Ylitornio-Pello
Navigaatio päälle/pois

Palovaaran tuu­li­voi­ma­puis­ton rakentamiseen liittyvät kannanotot vuodelta 2023

Olimme vuoden 2022 joulukuussa jättäneet muistutuksen wpd Palovaaran Tuulivoimapuisto Oy:n poikkeamis- ja rakennuslupahakemuksesta. Vaadimme ympäristövaikutusten arvioinnin (YVA) päivittämistä, sillä Pellon Palovaaran tuulivoimahankkeen YVA-menettely oli toteutettu vuosina 2014-2015. Tuulivoimayhtiöltä saamamme vastineen ja kunnanhallituksen 18.4.2023 tekemien poikkeuslupapäätösten jälkeen vaadimme valituksessa ja sen täydennyksessä poikkeamislupapäätösten kumoamista ja YVAn päivittämistä.

Yhdistyksellä on 8.1.2024 saakka aikaa antaa oma vastaselityksensä wpd:n selitykseen.

Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle aiemmin tekemäämme valitusta Pellon elinvoimalautakunnan 30.11.2022 tekemistä tuulivoiman rakennuslupapäätöksistä ei otettu tutkittavaksi. Ympäristöjärjestöä ei alunperin ollut kuultu rakennuslupa-asiassa eikä asiaa voinut enää korjata. Rakennusluvat Palovaaran tuulivoimapuiston 230 metriä korkeille torneille ovat lainvoimaiset.