Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Lapin piiri Ylitornion-Pellon yhdistys

Ylitornio-Pello
Navigaatio päälle/pois

Aloite Tengeliönjoen Kaaranneskosken ja Jolmankosken voimalaitosten ka­la­ta­lous­vel­voit­tei­den muuttamiseksi

Tengeliönjoen vesistössä sijaitsevat Jolmankosken ja Kaaranneskosken voimalaitokset on rakennettu 1950-luvun puolivälissä. Niiden kapasiteetti on vastaavasti 0,5 MW ja 3 MW. Voimalaitokset omistaa Tornionlaakson Voima Oy.

Niin Raanujärven, Vietosen ja Miekojärven kuin kahden rakennetun kosken ekologista tilaa voidaan parantaa rakentamalla luonnonmukaiset kalatiet ja noudattamalla hyvää ekologista tilaa ylläpitäviä ympäristövirtaamia. Kalatalousviranomaiselle tehdyssä aloitteessa esitetään olosuhteissa tapahtuneet olennaiset muutokset. Sen perusteella velvoitetta pyydetään muutettavaksi seuraavasti:

  • luonnonmukaiset ohitusuomat molempiin voimalaitoksiin
  • kalojen alasvaelluksen turvaaminen (välppärakenteet jotta kalat eivät uisi turbiineihin)
  • ympäristövirtaaman määrittäminen, eli säännöstelyn tasot ja vaihtelu arvioidaan tarkemmin (ei
    saisi aiheuttaa haittaa vesistöjen tilalle tai lajien elinkierrolle).
  • talviaikaisen säännöstelyn aiheuttamaa haittaa kalastukselle tulisi vähentää.

Voit lukea ELYlle tehdyn aloitteen kokonaisuudessaan tästä.