Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Lapin piiri Ylitornion-Pellon yhdistys

Ylitornio-Pello
Navigaatio päälle/pois

Ylitornion-Pellon Luonto jätti huomautuksen tuulipuiston muutoksista

wpd Finland Oy hakee poikkeamis- ja rakennuslupia 17 tuulivoimalan rakentamiseen Tornionjokilaaksossa sijaitsevaan Pellon kuntaan vuosina 2014 ja 2015 tehdyn YVAn turvin. Yhdistyksemme teki yhdessä hankkeen rajanaapurin kanssa muistutuksen asiassa.

Yritys haluaa kasvattaa kaikkien 17 tuulivoimalan kokonaiskorkeutta 230 metristä 250 metriin. Tämä tapahtuisi pidentämällä lapojen halkaisijaa 140 metristä 180 metriin. Myös jokaisen tuulivoimalan yksikköteho kasvaisi 5 megawatista 8 megawattiin. Voimaloiden teho kasvaisi 60 % aiemmin hyväksytystä tuulivoimayleiskaavasta.

Katsomme että kyse on nyt kaavamääräysten mitätöimisestä, johon poikkeamismenettely ei ole tarkoitettu. 20 metrin korotus kokonaiskorkeuteen ja yksikkötehon kasvattaminen 60 %:lla on myös niin suuri poikkeaminen, että siihen pitäisi edellyttää kaavamuutosta.

Voit lukea muistutuksemme tästä