Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Lapin piiri Ylitornion-Pellon yhdistys

Ylitornio-Pello
Navigaatio päälle/pois

Kuinka auttaa tinttiä? Tarina talkootyöstä

Kuvassa keskellä kuusen runko, jonka vasemmalla puolella mies kiinnittää linnunpönttöä. Oikealla puolella reppuselkäinen nainen kannattelee linnunpönttöä. On alkutalvi.
Juhani Syväoja ja Seija Piippola helpottavat tiasten asuntopulaa ripustamalla pönttöjä ylitorniolaiseen metsään. Kuva: Pirjo Jaukkuri

Ylitornion-Pellon Luonto talkoilee Ylitorniolla ripustaen tiaisenpönttöjä. Aloite tuli metsänomistajalta, joka otti yhteyttä ja kertoi halustaan edistää monimuotoisuutta ja luonnonsuojelua omalla metsäpalstallaan. Palstalla oli tehty kartoitus, jossa alue oli todettu luontoarvoiltaan runsaaksi: on rantaniittyä, varttunutta sekametsää, korpea, rämettä ja pensaikkoa – mutta ei lahopuuta, jota moni laji tarvitsee selviytyäkseen. Uhanalainen hömötiainen on lahopuusta riippuvaisena lajina tiukilla nykymetsätalouden aikana ja töyhtötiainenkin katsotaan jo vaarantuneeksi. 

Kartoituksen tehneet Adela Pajunen ja Marko Leppänen Luonnontie-yrityksestä suosittelivat pönttöjen ripustamista tiaisten ahdingon helpottamiseksi. Kartoittajat lupasivat lahjoittaa pöntöt, mutta kuinka saada ne maastoon? Tästä alkoi keskustelu Ylitornion-Pellon Luonto ry:n kanssa. 

“Tämä oli todella hyvää mieltä tuottava yhteydenotto maanomistajalta!”, iloitsee yhdistyksen puheenjohtaja Seija Piippola.

Pönttöjen ripustaminen tuntui yhdistyksessä mieluisalta ja konkreettiselta tavalta auttaa alueen linnustoa. Toimeen tarttuivat Seijan lisäksi Pirjo Jaukkuri ja Juhani Syväoja. Kolmen hengen ydinporukan voimin on maastoon viety etenkin hömö- ja töyhtötiaiselle sopivia pönttöjä. Pehmikkeenä on sahanpurua, koska se on näille tiaisille erityisesti mieleen. 

“Pönttöjä on käyty ripustamassa viisi kertaa ja niitä on nyt laitettu 32 kappaletta”, summaa Pirjo Jaukkuri.

Juhani Syväoja on merkinnyt jokaisen pesäpöntön sijainnin muistiin GPS:n avulla. Ripustetuista pöntöistä on iloa myös tavalliselle talitiaiselle ja lapintiaiselle, joka on alueellisesti uhanalainen. Pöntöt tarjoavat linnuille suojaa myös talviöinä. Kunhan metsä saa rauhassa ikääntyä, löytyy sieltä aikanaan lahopuuta tiaisten pesiä. Lahopuuta odotellessa on pönttöjen tarjoaminen hyvä tapa auttaa lintuja. Auttaminen jatkuu – ripustamista odottelee vielä 22 pönttöä.