Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Lapin piiri Ylitornion-Pellon yhdistys

Ylitornio-Pello
Navigaatio päälle/pois

Kysely kun­ta­vaa­lieh­dok­kail­le 2021

Kuntavaalien ennakkoäänestys alkoi 26.5. Varsinainen äänestyspäivä on 13.6. Kysyimme Ylitornion ja Pellon kuntien ehdokkailta heidän luontosuhteestaan ja mielipiteistään ympäristöasioissa. Lähetimme kyselyn vaaliasiamiesten välityksellä Pellon ja Ylitornion kuntavaaliehdokkaille toukokuun puolivälissä. Kiitämme kaikkia kyselyyn vastanneita. Vastaukset on julkaistu Meän Tornionlaaksossa 20.5.2021 (Pello 9, Ylitornio 20) ja 27.5.2021 (Ylitornio 3). Kysely kokonaisuudessaan artikkelin lopussa.

Pellon kyselyn vastaukset:

Puolue Nimi Mikä on lempipaikkasi luonnossa? Mitkä luontoarvot ovat Sinulle tärkeitä? Tornionjoki vesistöineen: mikä on mielestäsi tärkeää? Tuulivoima on ajankohtainen keskustelunaihe. Mitä mieltä olet? Malminetsintä / kaivostoiminta: Valtion ja kuntien metsät:
Keskusta

Anna-Liisa Pasma

järvenranta, vaara, näköalapaikka, joki, vanha metsä puhdas luonto, lepo, hiljentyminen Lohen lisääntyminen turvataan Tuulivoimalat eivät saa haitata asukkaita tai elinkeinoja. Kaivos tuo alueelle uutta pysyvää asutusta., Lupaan selvittää kaivoshankkeen pitkäaikaiset vaikutukset. Tälle alueelle olisi hyvä saada oma kansallispuisto, mutta talousmetsiäkin tarvitaan
Keskusta Anne-Mari Kovalainen järvenranta, vaara, näköalapaikka, joki, vanha metsä puhdas luonto, lajien säilyminen, kestävä käyttö (metsästys, kalastus,..), kauneusarvot, lepo, hiljentyminen Lohen lisääntyminen turvataan, Kalastusmatkailua kehitetään., Veden laatua parannetaan. Tuulivoimalat eivät saa haitata asukkaita tai elinkeinoja., Tuulivoimaloita ei saa rakentaa maisemallisesti arvokkaille alueille Kaivostoiminta ei saa haitata muita elinkeinoja., Kaivos haittaa poronhoitoa. Metsiä pitää suojella nykyistä enemmän., Kannatan luopumista avohakkuista ja siirtymistä jatkuvaan kasvatukseen., Tälle alueelle olisi hyvä saada oma kansallispuisto.
Keskusta

Emma-Maria Mäki

järvenranta puhdas luonto, lajien säilyminen, kestävä käyttö (metsästys, kalastus,..), kauneusarvot, lepo, hiljentyminen Lohen lisääntyminen turvataan, Kalastusmatkailua kehitetään., Veden laatua parannetaan. Tuulivoimalat eivät saa haitata asukkaita tai elinkeinoja., Tuulivoimaloita ei saa rakentaa maisemallisesti arvokkaille alueille Kaivostoiminta ei saa haitata muita elinkeinoja., Lupaan selvittää kaivoshankkeen pitkäaikaiset vaikutukset. Metsiä pitää suojella nykyistä enemmän., Kannatan luopumista avohakkuista ja siirtymistä jatkuvaan kasvatukseen. Tälle alueelle olisi hyvä saada oma kansallispuisto.
Puolue Nimi Mikä on lempipaikkasi luonnossa? Mitkä luontoarvot ovat Sinulle tärkeitä? Tornionjoki vesistöineen: mikä on mielestäsi tärkeää? Tuulivoima on ajankohtainen keskustelunaihe. Mitä mieltä olet? Malminetsintä / kaivostoiminta: Valtion ja kuntien metsät:
Keskusta Mila Mäki järvenranta, vanha metsä puhdas luonto, lajien säilyminen, kestävä käyttö (metsästys, kalastus,..) Lohen lisääntyminen turvataan, Kalastusmatkailua kehitetään., Veden laatua parannetaan. Tuulivoimalat eivät saa haitata asukkaita tai elinkeinoja., Tuulivoimaloita ei saa rakentaa maisemallisesti arvokkaille alueille Kaivostoiminta ei saa haitata muita elinkeinoja., Kaivos haittaa poronhoitoa. Kannatan luopumista avohakkuista ja siirtymistä jatkuvaan kasvatukseen., Tälle alueelle olisi hyvä saada oma kansallispuisto.
Vasemmisto Piia Kilpeläinen-Tuoma järvenranta puhdas luonto, lajien säilyminen, kestävä käyttö (metsästys, kalastus,..), kauneusarvot, lepo, hiljentyminen Lohen lisääntyminen turvataan Tuulivoimalat eivät saa haitata asukkaita tai elinkeinoja., Tuulivoimaloita ei saa rakentaa maisemallisesti arvokkaille alueille Kaivostoiminta ei saa haitata muita elinkeinoja., Kaivos tuo alueelle uutta pysyvää asutusta. Metsiä pitää suojella nykyistä enemmän., Kannatan luopumista avohakkuista ja siirtymistä jatkuvaan kasvatukseen., Tälle alueelle olisi hyvä saada oma kansallispuisto.
Vasemmisto Simo Petteri Keränen vaara, näköalapaikka puhdas luonto, lajien säilyminen Lohen lisääntyminen turvataan, Veden laatua parannetaan. Tuulivoimalat eivät saa haitata asukkaita tai elinkeinoja. Kaivostoiminta ei saa haitata muita elinkeinoja., Lupaan selvittää kaivoshankkeen pitkäaikaiset vaikutukset. Kannatan luopumista avohakkuista ja siirtymistä jatkuvaan kasvatukseen., Tälle alueelle olisi hyvä saada oma kansallispuisto.
Puolue Nimi Mikä on lempipaikkasi luonnossa? Mitkä luontoarvot ovat Sinulle tärkeitä? Tornionjoki vesistöineen: mikä on mielestäsi tärkeää? Tuulivoima on ajankohtainen keskustelunaihe. Mitä mieltä olet? Malminetsintä / kaivostoiminta: Valtion ja kuntien metsät:
Vasemmisto

Tapani Kangas

järvenranta, vanha metsä lajien säilyminen, kestävä käyttö (metsästys, kalastus,..) Lohen lisääntyminen turvataan, Veden laatua parannetaan. Kannatan tuulivoimapuistojen rakentamista Kaivos tuo alueelle pysyvää asutusta. Lupaan selvittää kaivoshankkeen pitkäaikaiset vaikutukset Metsiä pitää käyttää vain puuraaka-aineen tuotantoon., Kannatan luopumista avohakkuista ja siirtymistä jatkuvaan kasvatukseen.
Vasemmisto Tapani Risku vanha metsä puhdas luonto, lajien säilyminen, kestävä käyttö (metsästys, kalastus,..), lepo, hiljentyminen Veden laatua parannetaan. Tuulivoimalat eivät saa haitata asukkaita tai elinkeinoja. Kaivostoiminta ei saa haitata muita elinkeinoja., Lupaan selvittää kaivoshankkeen pitkäaikaiset vaikutukset. Metsiä pitää suojella nykyistä enemmän., Kannatan luopumista avohakkuista ja siirtymistä jatkuvaan kasvatukseen., Tälle alueelle olisi hyvä saada oma kansallispuisto.
Vasemmisto Tuomo Waara vaara, näköalapaikka, vanha metsä puhdas luonto, kestävä käyttö (metsästys, kalastus,..) Kalastusmatkailua kehitetään., Veden laatua parannetaan. Tuulivoimaloita ei saa rakentaa maisemallisesti arvokkaille alueille Kaivos tuo alueelle uutta pysyvää asutusta. Kannatan luopumista avohakkuista ja siirtymistä jatkuvaan kasvatukseen.

Ylitornion kyselyn vastaukset

Puolue Nimi Mikä on lempipaikkasi luonnossa? Mitkä luontoarvot ovat Sinulle tärkeitä? Tornionjoki vesistöineen: mikä on mielestäsi tärkeää? Tuulivoima on ajankohtainen keskustelunaihe. Mitä mieltä olet? Malminetsintä / kaivostoiminta: Valtion ja kuntien metsät:
KD Raimo Keränen järvenranta, vaara, näköalapaikka puhdas luonto, lajien säilyminen, kestävä käyttö (metsästys, kalastus,..), lepo, hiljentyminen Lohen lisääntyminen turvataan, Veden laatua parannetaan. Tuulivoimalat eivät saa haitata asukkaita tai elinkeinoja., Tuulivoimaloita ei saa rakentaa maisemallisesti arvokkaille alueille Kaivostoiminta ei saa haitata muita elinkeinoja., Kaivos haittaa poronhoitoa. Tälle alueelle olisi hyvä saada oma kansallispuisto.
Keskusta

Regina Savolainen

järvenranta puhdas luonto Lohen lisääntyminen turvataan Tuulivoimalat eivät saa haitata asukkaita tai elinkeinoja. Kaivostoiminta ei saa haitata muita elinkeinoja., Lupaan selvittää kaivoshankkeen pitkäaikaiset vaikutukset. Metsiä pitää käyttää vain puuraaka-aineen tuotantoon.
Keskusta

Reijo Kukkonen

joki puhdas luonto, kestävä käyttö (metsästys, kalastus,..) Kalastusmatkailua kehitetään. Tuulivoimalat eivät saa haitata asukkaita tai elinkeinoja., Tuulivoimaloita ei saa rakentaa maisemallisesti arvokkaille alueille Kaivostoiminta ei saa haitata muita elinkeinoja., Kaivos haittaa poronhoitoa. Kannatan luopumista avohakkuista ja siirtymistä jatkuvaan kasvatukseen.
Puolue Nimi Mikä on lempipaikkasi luonnossa? Mitkä luontoarvot ovat Sinulle tärkeitä? Tornionjoki vesistöineen: mikä on mielestäsi tärkeää? Tuulivoima on ajankohtainen keskustelunaihe. Mitä mieltä olet? Malminetsintä / kaivostoiminta: Valtion ja kuntien metsät:
Keskusta

Risto Vanhatalo

vaara, näköalapaikka, joki puhdas luonto, kestävä käyttö (metsästys, kalastus,..) Veden laatua parannetaan. Tuulivoimaloita ei saa rakentaa maisemallisesti arvokkaille alueille Kaivostoiminta ei saa haitata muita elinkeinoja., Kaivos tuo alueelle uutta pysyvää asutusta. Metsiä pitää käyttää vain puuraaka-aineen tuotantoon.
Keskusta

Vesa Pakisjärvi

järvenranta kestävä käyttö (metsästys, kalastus,..) Veden laatua parannetaan. Tuulivoimalat eivät saa haitata asukkaita tai elinkeinoja. Kaivostoiminta ei saa haitata muita elinkeinoja., Kaivos haittaa poronhoitoa. Metsiä pitää käyttää vain puuraaka-aineen tuotantoon., Tälle alueelle olisi hyvä saada oma kansallispuisto.

Keskusta

Henna Korpi

vaara, näköalapaikka, joki puhdas luonto, lajien säilyminen, kestävä käyttö (metsästys, kalastus,..) Lohen lisääntyminen turvataan Tuulivoimalat eivät saa haitata asukkaita tai elinkeinoja., Tuulivoimaloita ei saa rakentaa maisemallisesti arvokkaille alueille Kaivostoiminta ei saa haitata muita elinkeinoja., Kaivos tuo alueelle uutta pysyvää asutusta., Lupaan selvittää kaivoshankkeen pitkäaikaiset vaikutukset.  
Puolue Nimi Mikä on lempipaikkasi luonnossa? Mitkä luontoarvot ovat Sinulle tärkeitä? Tornionjoki vesistöineen: mikä on mielestäsi tärkeää? Tuulivoima on ajankohtainen keskustelunaihe. Mitä mieltä olet? Malminetsintä / kaivostoiminta: Valtion ja kuntien metsät:
Keskusta Jussi Herttuala joki, vanha metsä puhdas luonto, lajien säilyminen Lohen lisääntyminen turvataan, Kalastusmatkailua kehitetään. Tuulivoimalat eivät saa haitata asukkaita tai elinkeinoja., Tuulivoimaloita ei saa rakentaa maisemallisesti arvokkaille alueille Kaivostoiminta ei saa haitata muita elinkeinoja., Lupaan selvittää kaivoshankkeen pitkäaikaiset vaikutukset. Metsiä pitää suojella nykyistä enemmän., Kannatan luopumista avohakkuista ja siirtymistä jatkuvaan kasvatukseen., Tälle alueelle olisi hyvä saada oma kansallispuisto.
Keskusta Pentti Vuolo järvenranta, vaara, näköalapaikka puhdas luonto, lajien säilyminen, kestävä käyttö (metsästys, kalastus,..), kauneusarvot, lepo, hiljentyminen Lohen lisääntyminen turvataan, Kalastusmatkailua kehitetään., Veden laatua parannetaan. Tuulivoimalat eivät saa haitata asukkaita tai elinkeinoja., Tuulivoimaloita ei saa rakentaa maisemallisesti arvokkaille alueille Kaivostoiminta ei saa haitata muita elinkeinoja., Kaivos haittaa poronhoitoa., Lupaan selvittää kaivoshankkeen pitkäaikaiset vaikutukset. Valtion ja kuntien metsiä on käytettävä myös puuraaka-aineen tuotantoon, suojelua on oltava sopivassa suhteessa. Jatkuva kasvatus hyvä vaihtoehto, kun otolliset olosuhteet, myös avohakkuun oltava keinovalikoimassa.
Keskusta Reeta Laitinen joki kestävä käyttö (metsästys, kalastus,..) Kalastusmatkailua kehitetään. Tuulivoimaloita ei saa rakentaa maisemallisesti arvokkaille alueille Sallin malminetsinnän luonnonsuojelualueilla., Lupaan selvittää kaivoshankkeen pitkäaikaiset vaikutukset. Kannatan luopumista avohakkuista ja siirtymistä jatkuvaan kasvatukseen.
Puolue Nimi Mikä on lempipaikkasi luonnossa? Mitkä luontoarvot ovat Sinulle tärkeitä? Tornionjoki vesistöineen: mikä on mielestäsi tärkeää? Tuulivoima on ajankohtainen keskustelunaihe. Mitä mieltä olet? Malminetsintä / kaivostoiminta: Valtion ja kuntien metsät:
Keskusta Senni Välimaa vaara, näköalapaikka puhdas luonto, lepo, hiljentyminen Lohen lisääntyminen turvataan Tuulivoimaloita ei saa rakentaa maisemallisesti arvokkaille alueille Kaivostoiminta ei saa haitata muita elinkeinoja. Tälle alueelle olisi hyvä saada oma kansallispuisto.
Keskusta Tanja Joona järvenranta puhdas luonto, kestävä käyttö (metsästys, kalastus,..) Lohen lisääntyminen turvataan, Kalastusmatkailua kehitetään. Tuulivoimalat eivät saa haitata asukkaita tai elinkeinoja. Kaivostoiminta ei saa haitata muita elinkeinoja., Kaivos haittaa poronhoitoa. Kannatan luopumista avohakkuista ja siirtymistä jatkuvaan kasvatukseen., Tälle alueelle olisi hyvä saada oma kansallispuisto.
Keskusta Ville Impiö järvenranta lajien säilyminen Lohen lisääntyminen turvataan Kannatan suurten tuulipuistojen rakentamista. Kaivos tuo alueelle uutta pysyvää asutusta. Kannatan luopumista avohakkuista ja siirtymistä jatkuvaan kasvatukseen.
Puolue Nimi Mikä on lempipaikkasi luonnossa? Mitkä luontoarvot ovat Sinulle tärkeitä? Tornionjoki vesistöineen: mikä on mielestäsi tärkeää? Tuulivoima on ajankohtainen keskustelunaihe. Mitä mieltä olet? Malminetsintä / kaivostoiminta: Valtion ja kuntien metsät:
Keskusta (sit.) Mari Vierelä vanha metsä kestävä käyttö (metsästys, kalastus,..) Kalastusmatkailua kehitetään. Tuulivoimalat eivät saa haitata asukkaita tai elinkeinoja. Kaivos tuo alueelle uutta pysyvää asutusta. Kannatan luopumista avohakkuista ja siirtymistä jatkuvaan kasvatukseen.
Perussuomalaiset

Raimo Keskitalo

järvenranta, vaara, näköalapaikka, joki, vanha metsä puhdas luonto, lajien säilyminen, kestävä käyttö (metsästys, kalastus,..), kauneusarvot, lepo, hiljentyminen Lohen lisääntyminen turvataan, Kalastusmatkailua kehitetään., Veden laatua parannetaan. Tuulivoimaloita ei saa rakentaa maisemallisesti arvokkaille alueille Lupaan selvittää kaivoshankkeen pitkäaikaiset vaikutukset. Metsiä pitää käyttää vain puuraaka-aineen tuotantoon., Kannatan luopumista avohakkuista ja siirtymistä jatkuvaan kasvatukseen., Tälle alueelle olisi hyvä saada oma kansallispuisto.
Vasemmisto

Katja Tuukkanen

järvenranta, vanha metsä puhdas luonto, lajien säilyminen, kestävä käyttö (metsästys, kalastus,..), kauneusarvot, lepo, hiljentyminen Lohen lisääntyminen turvataan, Kalastusmatkailua kehitetään., Veden laatua parannetaan. Vastustan tuulivoimaa. Sallin malminetsinnän luonnonsuojelualueilla., Kaivostoiminta ei saa haitata muita elinkeinoja., Kaivos tuo alueelle uutta pysyvää asutusta. Metsiä pitää suojella nykyistä enemmän., Kannatan luopumista avohakkuista ja siirtymistä jatkuvaan kasvatukseen.
Puolue Nimi Mikä on lempipaikkasi luonnossa? Mitkä luontoarvot ovat Sinulle tärkeitä? Tornionjoki vesistöineen: mikä on mielestäsi tärkeää? Tuulivoima on ajankohtainen keskustelunaihe. Mitä mieltä olet? Malminetsintä / kaivostoiminta: Valtion ja kuntien metsät:
Vasemmisto Kari Rantanen järvenranta, vanha metsä puhdas luonto, lajien säilyminen Veden laatua parannetaan. Tuulivoimaloita ei saa rakentaa maisemallisesti arvokkaille alueille Kaivos haittaa poronhoitoa., Lupaan selvittää kaivoshankkeen pitkäaikaiset vaikutukset. Metsiä pitää suojella nykyistä enemmän., Kannatan luopumista avohakkuista ja siirtymistä jatkuvaan kasvatukseen., Tälle alueelle olisi hyvä saada oma kansallispuisto.
Ylitornion parhaaksi Katriina Koskela vanha metsä puhdas luonto, lajien säilyminen, kestävä käyttö (metsästys, kalastus,..), kauneusarvot, lepo, hiljentyminen Lohen lisääntyminen turvataan, Kalastusmatkailua kehitetään.,Veden laatua parannetaan. Tuulivoimalat eivät saa haitata asukkaita tai elinkeinoja. Vastustan tuulivoimaa. Tuulivoimaloita ei saa rakentaa maisemallisesti arvokkaille alueille Kaivostoiminta ei saa haitata muita elinkeinoja. Kaivos haittaa poronhoitoa. Lupaan selvittää kaivoshankkeen pitkäaikaiset vaikutukset. Kannatan luopumista avohakkuista ja siirtymistä jatkuvaan kasvatukseen. Tälle alueelle olisi hyvä saada oma kansallispuisto.
Ylitornion parhaaksi

Tarja Kreivi

järvenranta puhdas luonto, lepo, hiljentyminen Lohen lisääntyminen turvataan Vastustan tuulivoimaa. Kaivostoiminta ei saa haitata muita elinkeinoja. Metsiä pitää suojella nykyistä enemmän. Tälle alueelle olisi hyvä saada oma kansallispuisto.
Puolue Nimi Mikä on lempipaikkasi luonnossa? Mitkä luontoarvot ovat Sinulle tärkeitä? Tornionjoki vesistöineen: mikä on mielestäsi tärkeää? Tuulivoima on ajankohtainen keskustelunaihe. Mitä mieltä olet? Malminetsintä / kaivostoiminta: Valtion ja kuntien metsät:
Ylitornion parhaaksi

Tuula Parikka

järvenranta kestävä käyttö (metsästys, kalastus,..) Lohen lisääntyminen turvataan, Kalastusmatkailua kehitetään. Tuulivoimalat eivät saa haitata asukkaita tai elinkeinoja. Sallin malminetsinnän luonnonsuojelualueilla., Lupaan selvittää kaivoshankkeen pitkäaikaiset vaikutukset. Kannatan luopumista avohakkuista ja siirtymistä jatkuvaan kasvatukseen.
Ylitornion parhaaksi Tanja Lauri-Oja vaara, näköalapaikka, joki, vanha metsä puhdas luonto, lajien säilyminen, kestävä käyttö (metsästys, kalastus,..), kauneusarvot, lepo, hiljentyminen Lohen lisääntyminen turvataan, Kalastusmatkailua kehitetään., Veden laatua parannetaan. Tuulivoimalat eivät saa haitata asukkaita tai elinkeinoja. Vastustan tuulivoimaa. Tuulivoimaloita ei saa rakentaa maisemallisesti arvokkaille alueille Kaivostoiminta ei saa haitata muita elinkeinoja. Kaivos haittaa poronhoitoa. Lupaan selvittää kaivoshankkeen pitkäaikaiset vaikutukset. Metsiä pitää suojella nykyistä enemmän. Kannatan luopumista avohakkuista ja siirtymistä jatkuvaan kasvatukseen. Tälle alueelle olisi hyvä saada oma kansallispuisto.
Ylitornion parhaaksi Heli Mäkikyrö järvenranta, vaara, näköalapaikka puhdas luonto, kestävä käyttö (metsästys, kalastus,..) Lohen lisääntyminen turvataan, Kalastusmatkailua kehitetään. Kannatan suurten tuulipuistojen rakentamista., Tuulivoimalat eivät saa haitata asukkaita tai elinkeinoja. Kaivostoiminta ei saa haitata muita elinkeinoja., Kaivoksen ympäristövaikutukset ovat vähäiset., Kaivos tuo alueelle uutta pysyvää asutusta., Lupaan selvittää kaivoshankkeen pitkäaikaiset vaikutukset. Metsiä pitää käyttää vain puuraaka-aineen tuotantoon. Kannatan luopumista avohakkuista ja siirtymistä jatkuvaan kasvatukseen.

Ylitornion – Pellon Luonto ry
KYSELY KUNNALLISVAALIEHDOKKAILLE 2021
Arvoisa Ehdokas!
Yhdistyksemme toimii sekä Ylitornion että Pellon alueella. Meitä kiinnostaa Sinun näkemyksesi luontoon liittyvistä ajankohtaisista asioista.
Voit valita useamman kuin yhden vastauksen kysymystä kohti. Kirjoita sitten vastaukset (kysymyksen numero ja alakohta: esimerkiksi 1A, 2A, 2C jne.) sekä nimesi, puolue/ryhmä ja kunta sähköpostiin ja lähetä se mielellään viimeistään lauantaina 15.5. osoitteeseen ylitornio-pello@sll.fi

 1. Mikä on lempipaikkasi luonnossa?
  A. järvenranta
  B. vaara, näköalapaikka
  C. joki
  D. vanha metsä
 2. Mitkä luontoarvot ovat Sinulle tärkeitä?
  A. puhdas luonto B. lajien säilyminen C. kestävä käyttö (metsästys, kalastus,..)
  D. kauneusarvot E. lepo, hiljentyminen
 3. Tornionjoki vesistöineen: mikä on mielestäsi tärkeää?
  A. Lohen lisääntyminen turvataan: B. Kalastusmatkailua kehitetään.
  C. Veden laatua parannetaan.
 4. Tuulivoima on ajankohtainen keskustelunaihe. Mitä mieltä olet?
  Kannatan suurten tuulipuistojen rakentamista.
  Tuulivoimalat eivät saa haitata asukkaita tai elinkeinoja.
  Vastustan tuulivoimaa.
  Tuulivoimaloita ei saa rakentaa maisemallisesti arvokkaille alueille.
 5. Malminetsintä / kaivostoiminta:
  Sallin malminetsinnän luonnonsuojelualueilla.
  Kaivostoiminta ei saa haitata muita elinkeinoja.
  Kaivoksen ympäristövaikutukset ovat vähäiset.
  Kaivos haittaa poronhoitoa.
  Kaivos tuo alueelle uutta pysyvää asutusta.
  Lupaan selvittää kaivoshankkeen pitkäaikaiset vaikutukset.
 6. Valtion ja kuntien metsät:
  Metsiä pitää käyttää vain puuraaka-aineen tuotantoon.
  Metsiä pitää suojella nykyistä enemmän.
  Kannatan luopumista avohakkuista ja siirtymistä jatkuvaan kasvatukseen.
  Tälle alueelle olisi hyvä saada oma kansallispuisto.

SUURET KIITOKSET VAIVANNÄÖSTÄSI!
YHTEENVETO KYSELYSTÄ JULKAISTAAN PAIKALLISLEHDESSÄ ENNEN VAALIEN ALKAMISTA.