Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Varsinais-Suomen piiri

Varsinais-Suomi
Navigaatio päälle/pois

Ym­pä­ris­töyh­dis­tyk­sen toiminnan näyttely Laitilan kirjastossa

Laitilan seudun ympäristöyhdistys tulee tänä vuonna 40 vuoden ikään. Merkkivuoden kunniaksi yhdistys pystytti Laitilan kirjastoon maaliskuun ajaksi näyttelyn. Esillä oli laaja otos ympäristöyhdistyksen toiminnan historiaa: tilastoja, valokuvia ja lehtileikkeitä.

”Katsoimme ensin yhdistyksen pöytäkirjoista tapahtumien ajankohdat. Sitten etsimme artikkelit Laitilan Sanomain vuosikerroista”, kertoo Helinä Seikola, joka toteutti näyttelyn Riitta Koistinahon kanssa.

Näyttelyssä oli esillä ympäristöyhdistyksen tekemät kymmenet aloitteet, julkilausumat, muistutukset ja lausunnot. Ensimmäisiä ovat olleet Aloite Laitilan kunnan tekniselle lautakunnalle jätelasinkeräyksen aloittamisesta, Kirjelmä ympäristöministeri Matti Ahteelle Otajärven suojelemisesta ja Kannanotto Laitilan kunnanhallitukselle ympäristölautakunnan perustamisesta. 

”Suurimmat hankkeemme ovat olleet Isorahkan suon turvetuotannon estäminen ja Rautjärven suon suojeleminen”, sanoo Helinä Seikola.

Laitilan seudun ympäristöyhdistyksen toimintaa ovat olleet luentojen ja koulutusten järjestäminen, luontokohteiden raivaus- ja siivoustalkoot, tapahtumien ja toimintapäivien järjestäminen sekä luontoretkeily.

”Olemme tehneet linturetkiä, kasviretkiä, sieniretkiä ja suoretkiä. Vierailuilla olemme käyneet useissa kansallispuistoissa ja erilaisissa luontokohteissa”, luettelee Helinä Seikola.

Näyttelyn avajaisissa huomioitiin yhdistyksen pitkäaikaisimmat vaikuttajat. Yhdistyksen puheenjohtaja Marja-Liisa Mutkan ojentamat kukat saivat Jukka Vehmas ja Helinä Seikola.

”Helinä ja Jukka ovat olleet yhdistyksen kantava voima. Jukka seuraa asioita, ja Helinä kehittää toimintaa”, kiitteli Marja-Liisa Mutka.

Avajaisiin oli kutsuttu kaikki yhdeksän yhdistyksen puheenjohtajina toimineet henkilöt ja Luonnonsuojeluliiton Varsinais-Suomen piirin aluepäällikkö Hannu Klemola.

”Laitila on minulle luontopitäjä. Täällä luonto on monipuolinen ja rikas. Metsät, suot, lintuvedet ja perinnemaisemat”, luettelee Hannu Klemola.

Luonnonsuojeluliiton tämän vuoden teema on lähiluonto. Klemola näkee luontosuhteen vahvistamisen tärkeäksi, jotta maahamme kasvaisi uusia luonnonsuojelijoita. 

”Lajien suojelussa on saatu suuria voittoja. Hyvinä esimerkkeinä ovat luontoomme palanneet merikotka ja laulujoutsen.”

Luonnonsuojelussa ensimmäisenä vaiheena on ollut maanhankinta.

”Nyt pitäisi riittää rahaa niiden kunnossapitoon”, sanoo Hannu Klemola.

Laitilan seudun ympäristöyhdistyksen perustava kokous pidettiin vuonna 1984. Kokoukseen osallistui 50 henkilöä. Erikoisuutena mainittakoon, että kokouksessa oli kaksi henkilöä, jotka vastustivat yhdistyksen perustamista. Ensimmäiseksi puheenjohtajaksi valittiin Juha Kylänpää

”Laitilan yhdistys oli perustamisensa jälkeen aikaansa edellä. Olimme aloitteellisia asioissa, joista myöhemmin tuli lakisääteisiä”, muistelee Juha Kylänpää.

Luonnonsuojeluyhdistyksen leikekirja ensimmäisiltä vuosikymmeniltä on ”hukassa”, ja asiakirjamappeja on eri jäsenten kodeissa. Yhdistys toivoo kaupungin tiloista löytyvän yhdistyksen asiakirjoille säilytyspaikka.

Kuva: Hannu Klemola