Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Varsinais-Suomen piiri

Varsinais-Suomi
Navigaatio päälle/pois

Luonnonkukkien päivä 18.6.

Kuva: Keijo Luoto

LUONNONKUKKIEN LUMOA  JO 20 VUOTTA, VARSINAIS-SUOMESSA JÄRJESTETÄÄN LUONNONKUKKIEN PÄIVÄNÄ 18.6. KUUSI METSÄ- JA KETORETKEÄ

Yhteispohjoismaista Luonnonkukkien päivää vietetään sunnuntaina 18.6.2023, jolloin järjestetään eri puolilla Suomea  60 opastettua kasviretkeä. Lisäksi kuusi retkeä järjestetään muuna päivänä. 

Teemapäivä viettää Suomessa 20-vuotisjuhlavuottaan. Ensimmäinen Luonnonkukkien päivän retki on järjestetty Suomessa 15.6.2003. Juhlavuoden kunniaksi teemapäivästä on laadittu pienimuotoinen katsaus päivän historiaan. Katsaus julkaistaan Luonnonkukkien päivänä 18.6.  

Lisäksi on lanseerattu Löydä 100 kasvia -haaste, jonka tarkoituksena on innostaa suomalaisia tunnistamaan ja opettelemaan kasvilajeja sekä nostaa kasviharrastusta keskustelun aiheeksi. Haasteen verkkosivuilla pystyy muun muassa jättämään tiedot kasvihavainnostaan kuvineen sekä löytöpaikan kartalle. Haasteen verkkosivut löytyvät osoitteesta: https://www.tunnista100kasvia.net/  

Luonnonkukkien päivällä on vuosittain vaihtuva teemalaji. Vuoden 2023 teemalajina on kaikkien tuntema mustikka (Vaccinium myrtillus). Suomen luonnonsuojeluliiton luontokato -teemavuoden kunniaksi teemalajilla tuodaan esille lajien elinympäristöjen uhkia. Verrattuna 1950-lukuun mustikan peittävyys väheni noin puoleen vuosisadan lopulle tultaessa. Varpu kärsi silloin yleisistä avohakkuista, joihin usein liittyi maan pinnan muokkaus. Hakkuualojen maanpinnan muokkauksen kevennyttyä ja metsien muututtua valoisemmiksi mustikka näyttää viime aikoina runsastuneen. 

Luonnonkukkien päivän retket ovat maksuttomia ja ne kestävät yleensä kahdesta kolmeen tuntia, vapaaehtoisen oppaan vetämänä. Raisiossa voi pääsee kokeilemaan myös metsäjoogaa. 

Varsinais-Suomessa järjestetään teemapäivänä ainakin 6 kasviretkeä. Retkiä järjestetään ainakin Kustavissa, Liedossa, Loimaalla, Paimiossa, Raisiossa ja Turussa. 

 
Luonnonkukkien päivän järjestävät yhteistyössä Suomen luonnonsuojeluliitto ry, Suomen biologian seura Vanamo ry, Societas pro Fauna et Flora Fennica rf, Metsähallitus Luontopalvelut, Luonnontieteellisen keskusmuseon kasvitieteen yksikkö, Suomen ympäristökeskus sekä Biologian ja maantieteen opettajien liitto BMOL ry. 
 
Lisätiedot: 

Ritva Kemppainen, aluepäällikön sijainen, Suomen luonnonsuojeluliiton Varsinais-Suomen piiri, p. 040 372 5301, varsinais-suomi@sll.fi 

Marja Haatanen, Luonnonkukkien päivän koordinaattori, Suomen luonnonsuojeluliitto, puh. 040 646 3441, luonnonkukat@sll.fi 

 
Luonnonkukkien päivänä 18.6 (ja muina päivinä) Suomessa 
järjestettävät retket: https://www.sll.fi/luonnonkukkien-paivan-kalenteri-2023/  

 
Luonnonkukkien päivä sosiaalisessa mediassa:  

Twitter: #luonnonkukat  
Facebook: facebook.com/luonnonkukkienpaiva  

Instagram: #luonnonkukkienpaiva 
 

Luonnonkukkien päivän retkillä jaetaan alla olevasta osoitteesta 
löytyvää materiaalia: https://www.sll.fi/luonnonkukkien-paiva/  
 
Kuva mustikasta median käyttöön. Kuva: Keijo Luoto /Luonnonsuojeluliitto: 
https://www.sll.fi/luonnonkukkien-paiva/