Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Varsinais-Suomen piiri

Varsinais-Suomi
Navigaatio päälle/pois

Suomen luon­non­suo­je­lu­lii­ton Varsinais-Suomen piirin aluepäällikön vuo­rot­te­lu­va­paa­si­jai­suus

1.1.2023-29.6.2023

Tehtävänäsi on toimia luonnonsuojelupiirin järjestö- ja asiantuntijatehtävissä. Suomen luonnonsuojeluliiton Varsinais-Suomen piiriin kuuluu 15 luonnonsuojeluyhdistystä, joissa on 3000 henkilöjäsentä. Tehtäviisi kuuluu tukea piirihallituksen toimintaa, osallistua työryhmiin, neuvoa ja tukea yhdistyksiä ja yleisöä sekä osallistua lausuntojen kirjottamiseen ja viestintään. Olet osa valtakunnallista Suomen luonnonsuojeluliiton ympäristöpolitiikka-tiimiä ja osallistut valtakunnalliseen Itämeri-työhön ja maakuntatason verkostotyöhön yhdessä yhteistyökumppanien kanssa. Apunasi on myös laaja vapaaehtoisten toimijoiden verkosto. Toimistomme sijaitsee Turussa, Martinkatu 5:ssä. Työ edellyttää vuorovaikutustaitoja, luonnonsuojeluhenkisyyttä sekä järjestötyön tuntemusta. Luonnon tuntemus lasketaan eduksesi.

Hakemukset voi toimittaa sähköpostitse osoitteeseen: varsinais-suomi@sll.fi 13.11 mennessä.

Sijaiseksi voidaan palkata henkilö, joka on ollut työttömänä työnhakijana TE-toimistossa yhdessä tai useammassa jaksossa vähintään 90 kalenteripäivää vuorotteluvapaan alkamista edeltäneiden 14 kuukauden aikana. Sijaisen tulee olla työttömänä työnhakijana TE-toimistossa välittömästi ennen vuorottelusijaisuuden alkamista. Sijaisuutta edeltävän päivän työttömyys riittää, jos henkilö on alle 30-vuotias ja tutkinnon suorittamisesta on kulunut enintään yksi vuosi sekä henkilö, joka vuorotteluvapaan alkaessa on alle 25-vuotias tai yli 55-vuotias. Sijaiseksi palkattavan tulee tarvittaessa tarkistaa TE-toimistosta kelpoisuutensa sijaisuuteen työttömyyden osalta. 

Lisätietoja:

Hannu Klemola, aluepäällikkö, varsinais-suomi@sll.fi, 040-372 5301

Saija Porramo, puheenjohtaja, saija.porramo@gmail.com, 0400-765442

Paloma Hannonen, ympäristöpäällikkö, paloma.hannonen@sll.fi, 050-5323219