Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Varsinais-Suomen piiri

Varsinais-Suomi
Navigaatio päälle/pois

Luon­non­suo­je­lu­pii­rin metsätalouden ve­sien­suo­je­luwe­bi­naa­ri oli menestys

Lounea tuki Suomen luonnonsuojeluliiton Varsinais-Suomen piirin kautta valtakunnallista metsätalouden vesiensuojeluwebinaaria. Tapahtuman toteutuksessa olivat mukana kestävän kehityksen asiantuntijaorganisaatio Valonia, Varsinais-Suomen ELY-keskus sekä Suomen metsäkeskus. 17.2. järjestettyyn webinaariin ilmoittautui 300 henkeä.

Tehokkaat ja kohdennetummat vesiensuojelutoimenpiteet ovat uusimpien tutkimustulosten mukaan entistäkin tärkeämpiä. Lisäksi myös metsätaloudessa on varauduttava muuttuvaan ilmastoon, sään ääri-ilmiöihin sekä toimittava luonnon monimuotoisuuskadon pysäyttämiseksi. Uutta tutkittua tietoa voidaan käyttää uusien säädösten ja erityisesti toimintatapojen laatimisessa. Tärkeässä roolissa onkin alan neuvojien, urakoitsijoiden ja muiden toimijoiden osaamisen tason vaaliminen, jotta tutkittu tieto ja uudet toimintatavat välittyvät laajasti toimijakentälle ja siten metsänomistajille. 

Koulutuksessa käytiin läpi metsätalouden vesistövaikutuksia sekä erilaisia käytännöntoimia vesiensuojelun huomioimiseen suunnittelusta toteutukseen. Webinaarissa kuultiin lisäksi mitä lainsäädäntö, metsien sertifiointi sekä vesien hoidon suunnittelu edellyttävät metsätalouden vesiensuojelutoimenpiteiltä. Ajankohtaiset esitykset ja keskustelu lisäävät varmasti metsäalan toimijoiden valmiuksia huomioida vesiensuojelu paremmin toiminnassaan.