Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Varsinais-Suomen piiri

Varsinais-Suomi
Navigaatio päälle/pois

SUOMEN LUON­NON­SUO­JE­LU­LII­TON VARSINAIS-SUOMEN PIIRIN YM­PÄ­RIS­TÖ­PAL­KIN­TO VALONIAN VESITOIMINNALLE

Suomen luonnonsuojeluliiton Varsinais-Suomen piirin ympäristöpalkinto vuonna 2020 on myönnetty Valonian vesitoiminnalle. Valonia on Varsinais-Suomen kuntien yhteinen puolueeton kestävän kehityksen ja palvelutuotannon asiantuntijaorganisaatio. Palkinto myönnettiin luonnonsuojelupiirin syyskokouksessa 7.11. Turussa.

Valonian vesitoiminta on ollut suunnannäyttäjänä maakunnan vesiensuojelutyössä. Toiminta on asiantuntevaa, palvelevaa ja innostavaa. Toiminta on lisännyt tietoa ja tietoisuutta vesiensuojelusta sekä parantanut valtion, kuntien, asukkaiden ja yhdistysten yhteistyötä vesien tilan ja vesiluonnon puolesta.

Vesitoimintaan on kuulunut monenlaisia aktiviteetteja ja hankkeita kuten vesiluonnon ympäristöarvojen ja lajiston kartoituksia, tilaisuuksien järjestämistä, yhteistyön edistämistä, ympäristökasvatusta, materiaalituotantoa ja konkreettisia vesiensuojelu- ja kunnostushankkeita.

Virtavesien kunnostushankkeissa on jo usean vuoden ajan parannettu virtavesien ekologista tilaa kunnostuksilla erityisesti kalastoltaan arvokkaissa kohteissa erityisesti Salon seudun virtavesissä. Kalaston lisäksi kunnostustoimenpiteistä ovat hyötyneet myös muut vesieliöt, kuten muut ravut ja pohjaeläimet. Suurin osa Varsinais-Suomen virtavesistä on luokiteltu ekologiselta tilaltaan välttäväksi ja kunnostuksilla on edelleen suuri tarve.

Hyvänä esimerkkinä yhteistyön edistämisestä on tänä vuonna käynnistynyt Hyyppäränharjun METSOyhteistyöverkosto -hanke, jossa luodaan Salon Hyyppäränharjun alueelle pienvesien ja niiden ympäristön alue-ekologinen hoitosuunnitelma ja kehitetään vuorovaikutteisesta toimintamallia. Suunnitelmassa huomioidaan yhdessä metsänomistajien ja metsäalan toimijoiden kanssa mm. virtavesijatkumot, metsien ja suojelualueiden kytkeytyvyys ja ekologiset käytävät.

Saaristomeren rannikot pienvedet -hankkeessa kartoitetaan fladojen, kluuvien ja pienten virtavesien kunnostustarvetta ja lisätään tietämystä elinympäristöjen heikosta tilasta sekä laaditaan kunnostussuunnitelmia. Ravinnekuormitus, rantarakentaminen, tieverkosto ja ruoppaukset ovat muuttaneet rannikon pienvesien tilaa.

Valonian käynnistämä Varsinais-Suomen vesistökunnostusverkosto on puolestaan koonnut yhteen alueen vapaaehtoistoimijoita, asiantuntijatietoa ja materiaalia. Verkosto kautta vapaaehtoistoimijat ja yhdistykset voivat löytää toisensa ja voivat jakaa kokemuksiaan ja tietoa vesiensuojeluun liittyen. Luonnonsuojelupiiri haluaa edelleen jatkaa ja syventää yhteistyötä Valonian kanssa varsinaissuomalaisen vesiluonnon puolesta.