Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Varsinais-Suomen piiri

Varsinais-Suomi
Navigaatio päälle/pois

Luon­non­suo­je­lu­pii­ri koulutti eri-ikäis­ra­ken­tei­sen metsän kasvatuksesta

metsässä
Suomen luonnonsuojeluliiton Varsinais-Suomen piiri oli mukana järjestämässä 6.10. Salon Perniössä koulutus- ja retkipäivää jatkuvan kasvatuksen hakkuumenetelmistä ja luontoarvojen huomioimisesta hakkuiden yhteydessä. Tilaisuuteen osallistui yli 30 metsänomistajaa, metsäalan toimijaa ja luonnonsuojelijaa.

Eri-ikäisrakenteinen metsän kasvatus on uusimman tutkimustiedon mukaan varteenotettava metsänhoitotapa. Puuntuotannon kannattavuus on joillakin kohteilla parempi ja luonto- ja virkistyskäyttöarvojen huomioiminen helpompaa kuin perinteisiin uudistushakkuisiin perustuvilla menetelmillä.

Mai Suominen luonnonsuojelupiiristä toivotti osallistujat tervetulleiksi ja Jussi Saarinen Metsätietopalvelu Silmusta/Yhteismetsä Tuohesta kertoi aluksi jatkuvan kasvatuksen metsänhoidosta. Tämän jälkeen Jarmo Uimonen Suomen metsäkeskuksesta kertoi luontoarvojen turvaamisesta hakkuiden yhteydessä. Lopuksi tutustuttiin jatkuvan kasvatuksen metsäkohteisiin ja METSO-suojeluohjelman kohteeseen. Maastossa ja luennoilla oli vilkasta keskustelua, ja aurinkoinen sää suosi retkeläisiä.