Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pohjois-Savon piiri Varkauden yhdistys

Varkaus
Navigaatio päälle/pois

Muutonseurantaa Lehtoniemessä

Pirjo Voutilainen Lehtoniemi 18.4.2021

Luonnonystävien perinteinen kevätmuuton seuranta Lehtoniemessä sujui erinomaisessa kevätsäässä, aurinko paistoi ja oli tyyntä. Kirkas kevätsää ei kuitenkaan kirvoittanut suurempaa kevätmuuttoa, vaan lintuja havaittiin harvakseltaan.

Paikallisina vesilintuina oli 6 silkkiuikkua, 3 uiveloa, isokoskelopari, kuikka, telkkiä ja sinisorsia. Lokeista nähtiin kala-, harmaa-, nauru- ja selkälokkeja. Petolinnuista teimme havainnot ainakin ruskosuohaukasta, varpushaukoista, ampuhaukasta, sääksestä ja piekanasta. Metsähanhia muutti pieninä parvina, samoin töyhtöhyyppiä ja sepelkyyhkyjä.

Lähimetsästä kuului pikkutikan rummutus ja käpytikkojen rähinä. Punarinta ja rautiainen lauloivat, peipot ja rastaat pitivät konserttiaan ja kaulushaikaran huhuilu kuului pitkin aamua.

 Mitään suurta muuttoryntäystä Lehtoniemessä ei nähty, mutta aamupäivä kului rattoisasti. Retkikahvit juotiin ja eväitä syötiin. Tapahtumassa vieraili kaikkiaan 13 henkilöä ja havaito tehtiin 49 lajista.

Liisa Tolvanen Retkikahvit 18.4.2021

Lajilista: ruskosuohaukka, punatulkku, talitiainen, uivelo, kuikka, silkkiuikku, kalalokki, naurulokki, peippo, harmaalokki, korppi, mustarastas, sinisorsa, varis, räkättirastas, käpytikka, kesykyyhky, pikkutikka, punarinta, töyhtöhyyppä, uuttukyyhky, sepelkyyhky, metsähanhi, pajusirkku, järripeippo, viherpeippo, kaulushaikara, punakylkirastas, vihervarpunen, varpushaukka, keltasirkku, kiuru, ampuhaukka, tikli, piekana, niittykirvinen, kurki, rautiainen, sinitiainen, harakka, naakka, kulorastas, närhi, selkälokki, kuovi, isokoskelo, sääksi, hiirihaukka, västäräkki