Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Tuusulan yhdistys

Tuusula
Navigaatio päälle/pois

Päiväkoti Martta Wendelin asemakaavan ehdotus

Suomen Luonnonsuojeluliitto Tuusulan yhdistys ry                                                                              2.5.2019
C/O Laura Kujansuu

Kiuruntie 12, 04320 Tuusula

 

PÄIVÄKOTI MARTTA WENDELIN ASEMAKAAVAN EHDOTUS NRO 3584

Yhdistyksemme tyytyväisenä huomio jälleen hyvän esille noston pohjavesialueen herkkyydestä ja myös
rakennuksenaikaisen pohja- ja hulevesisuunnitelman vaatimuksen.
Kaavakartassa mainitaan myös Tuusulanväylän liikenteen aiheuttamat epäpuhtaudet, melutaso sekä
luonnonvalon ylettyminen leikkipihalle. Näihin tarpeisiin oleellisesti liittyy jo olemassa oleva luontainen
suodatin; metsä.
Voidaan tulkita alla oleva lainaus kaavaselostuksesta liittyvän nykyään tunnistettuun tietoon luonnon
läsnäolon positiivisesta vaikutuksesta, varsinkin kasvavien lasten terveydelle ja heidän luontosuhteensa
kehittymiselle. Yhdistyksemme esittää ettei päiväkodin ympäristöä muokata liian rakennettuun muotoon
ja istutuksiin, vaan jäljelle jäisi suuria puita ja virikkeellistä metsäisää maastoa. Alueella on muutamia
suuria puita, joita tulisi mahdollisuuksien mukaan jättää paikoilleen. Myös koivikko Tuusulanväylän
puolella toimisi luontaisena meluvallina.
”Varhaiskasvatuksen tavoitteena on tarjota lapselle kehittävä, oppimista edistävä, terveellinen ja
turvallinen oppimisympäristö. Varhaiskasvatuksen uudet oppimisympäristöt tarjoavat modernit ja
nykyaikaiset puitteet varhaiskasvatuksen toteuttamiselle.”

Tuusulassa 2.5 .2019

Laura Kujansuu, Puheenjohtaja
Tiina Järvenkylä, Sihteeri