Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Tuusulan yhdistys

Tuusula
Navigaatio päälle/pois

Pellavamäentien asemakaavan muutosluonnos

Suomen Luonnonsuojeluliitto Tuusulan yhdistys ry                                                                     28.3.2019
C/O Laura Kujansuu                                                                                                                               Tuusula
Kiuruntie 12, 04320 Tuusula

Lausunto

PELLAVAMÄENTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOS

Asuinalueen toteutuksessa sl-1 alueet on huomioitava niin että ne säilyvät. Rasitus näillä suojelualueilla
on suuri, niiden jäädessä keskelle asutusta.
Pidämme arvossa päätöstänne joka koskee Peuranpuistoa ja Pellavamäkeä: Lähivirkistysalueina
säilyvät alueet on tarkoitus pitää luonnontilaisina metsäalueina. Näin viher- ja ekologisen yhteystarpeen
toteutuminen käytännössä on todennäköisempää. Metsän rikkaus piilee sen luonnontilassa ja siitä
syystä myös sinne hakeutuvat paikalta havaitut metsäiset lajit. Myös koululaisille tällaisella metsällä on
suuri arvo.
Pidämme hyvänä myös kunnan strategisten tavoitteiden toteutumista uusiutuvan energian käyttöä
kaikessa uudisrakentamisessa ja lämmitysjärjestelmien saneerauksessa. Tämän ajatuksen tulkitsemme
käsittämään uudisrakentamiseen sekä myös koulun kiinteistön kehittämisessä.
Hieman epäselväksi jäävät kustannukset ja suunnitelmat Ruotsinkyläntien ja Pähkinämäentien
tulevaisuudesta liikenteen lisääntyessä alueella. Tiet ovat kapeita, mutkaisia ja tarvitsevat varmasti jotain
toimenpiteitä alueen valmistumisen jälkeen, kulutuksen kasvaessa. Nämä kunnostuskulut voi lisätä
kunnan panostukseen, nyt niistä ei ole mitään arviota.

Tuusulassa 29.3.2019

Laura Kujansuu, Puheenjohtaja
Tiina Järvenkylä, Nimenkirjoittaja