Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Tuusulan yhdistys

Tuusula
Navigaatio päälle/pois

Tuusulan osaleiskaava 2040 30.10.2014

Tuusulan Ympäristöyhdistys Ry                                                       LAUSUNTO
c/o Tiina Järvenkylä                                                                              30.10.2014
Ajomiehentie 9 C 24
04300 Tuusula

Tuusulan kunta/ kaavoitus

TUUSULAN YLEISKAAVA 2040

Tuusulan ympäristöyhdistys ry

Kaavaan tulee lisätä SL-merkinnät Sarvikalliolle ja Gunnkärrin kalliolle sekä vuollejokisimpukan suojelualue Myllykylään ja Kellokoskelle.

Golf-kentän rajaus on epäselvä ja se tulee merkitä selkeämmin. Missä kulkee VU- ja V-merkintöjen raja?

Anttilanrannan AO-merkintä tulee vaihtaa V-/VL-merkinnäksi. Ranta tulee jättää yhtenäiseksi V-alueeksi.

Kaavaluonoksessa on hirvittävä määrä ”viherkujia”. Niitä tulee leventää ja liitteenä olevien luontoinventointien kohteet tulee jättää koskematta. Erityisesti Matkoisten- ja Harminsuon ympäristö ja Sikokallion viherväylää koskien.

Jokitien uudesta liikenneympyrästä Tuusulanväylään yhdistyvä tie tulee poistaa. Metlan metsät ovat Riihikalliolaisille tärkeä ulkoilualue eikä sinne tule osoittaa liikennettä. Järkevämpää olisi rakentaa Maisalantieltä ramppi Tuusulanväylälle. Tietä voisi leventää ja kunnostaa tarkoitukseen paremmin sopivammaksi.

Lausuntomme liitteenä olevat luontoinventoinnit ja raportti kaavoituksen uhkaamista kohteista tulee ottaa huomioon kaavaa suunnitellessa.

Tuusulassa 30.10.2014

Juha Helminen Tiina Järvenkylä
Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja

Liitteet:

3 luontoinventointikarttaa
Inventointien selitteet
Raportti kaavoituksen uhkaamista kohteista Keski-Uusimaalla.