Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Tuusulan yhdistys

Tuusula
Navigaatio päälle/pois

Sulan osay­leis­kaa­va­luon­nos 12.2.2012

Tuusulan Ympäristöyhdistys Ry                                                                                        LAUSUNTO
c/o Arja-Leena Aho                                                                                                                 12.02.2012
Pahanjäljentie 13 A
04320 Tuusula

Tuusulan kunta/kaavoitus

SULAN OSAYLEISKAAVALUONNOS (DIAARI NRO 340/2007)

Tuusulan ympäristöyhdistys ry

1. Viheryhteydet ovat liian kapeat ja pirstoutuneet, niitä tulee leventää. Viheralueet ovat tärkeitä ihmisten hyvinvoinnille sekä luonnoneläimille, jotka eivät kaavaluonnoksessa ehdotetuista kaistaleistä löydä riittävää suojaa. Viheralueita tulee pitää mahdollisimman luonnontilaisena ja rakennettua puistomaisuutta tulee välttää. Hallittu hoitamattomuus vähentänee myös kustannuksia, jotka viheralueiden ylläpidosta tulee.
2. Vuonna 2005 Hyrylän alueelle tehdyn pohjaveden suojelusuunnitelman jälkeen alueelle on rakennettu. Pohjaveden suojelusuunnitelma tulee päivittää. Myös lisääntyvän päällysteen vaikutukset pohjaveden laatuun ja määrään tulee arvioida.
3. Pohjavesialueella olevat pilaantuneet maa-alueet tulee puhdistaa mahdollisimman pian.
4. Liikenteen lisäämään meluun tulee kiinnittää huomiota ja panostaa kunnolliseen meluntorjuntaan myös jo olemassa olevien asuinalueiden suhteen.
5. Lentomelualueelle ei tulisi osoittaa lisää asutusta.