Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Tuusulan yhdistys

Tuusula
Navigaatio päälle/pois

Ruotsinkylän lentoparkki 25.5.2016

Tuusulan Ympäristöyhdistys Ry                                                                                  Mielipide
c/o Tiina Järvenkylä                                                                                                            25.5.2016
Ajomiehentie 9 C 24
04300 Tuusula

Tuusulan kunta/Rakennusvirasto

Ruotsinkylän lentoparkki

Yhdistyksemme katsoo, ettei Maanrakennus Karell oy:lle pidä myöntää poikkeuslupaa kyseessä olevalle alueelle.
Sekä parkkipaikka että sitä ennen tehtävä maa-ainesten otto ovat täysin ristiriidassa kaavoituksen kanssa.
Maakuntakaavassa aluetta ei ole osoitettu maa-ainesten ottoon, vaan virkistysalueeksi.
Yleiskaavassa alueen merkintä on VR ja kaavamääräys sanoo näin: Alue varataan yleiseen retkeily- ja ulkoilutoimintaan. Jatkosuunnittelussa alueelle voidaan osoittaa erilaisia toimintoja varten tarpeellisia alueita tai reittejä. Retkeily- ja ulkoilualueilla toteutettavat rakenteet tulee sovittaa maastoon siten, että kulttuuriympäristö, maisema ja luonnon erityispiirteet tulevat huomioon otetuksi. Taajaman ulkopuolisissa, laajemmissa virkistysmetsissä toimenpiteiden tarkoituksena tulisi olla alueen luonnonarvojen säilyttäminen ja palauttaminen sekä käytöstä aiheutuvien haittojen vähentäminen.
Osayleiskaavassa alue on merkinnällä MTE-1 Maa- ja metsätalouden erityisalue. Alue varataan Metsäntutkimuslaitoksen tarpeita varten. Alueella saa rakentaa toiminnan kannalta tarpeellisia rakennuksia ja laitteita. Alueen rakentamista saattaa haitata lentomelu, joka on tarkistettava poikkeus- ja rakennusluvan käsittelyn yhteydessä. Alueella on ulkoiluun liittyviä virkistysarvoja.
Koko Metlan metsä on paikallisesti suosittu ja arvostettu virkistysalue. Se on myös Etelä-Tuusulan suurimpia metsäkokonaisuuksia, joka on säästynyt rakentamiselta. Aluetta ei saa pirstoa enää yhtään enempää.
Myös pohjaveden läheisyys aiheuttaa riskejä tässä. Toisella puolella Tuusulanväylää täytetään soramonttu, jottei pohjavesi pilaantuisi ja nyt sitten pohjavesialueen rajalle toiseen kohtaan haetaan lupaa montulle. Pohjavesialueen reuna ei sovellu ajoneuvojen säilytykseen, sillä mahdolliset bensa- ja öljyvuodot vaarantavat pohjaveden. Naapurin tontilla on juomavesikaivo, jonka veden laatua ei saa vaarantaa.
Parkkipaikan perustamiseksi ei tarvitsisi louhia noin syvälle. Projekti haiskahtaa maa-ainesten otolle, joka ei ole järkevää näin pienellä alueella, joten lisä- ja laajennushakemuksilta tuskin tullaan välttymään tulevaisuudessa.
Maanrakennus Karell oy ei ole myöskään vakuuttanut toimintansa eettisyydellä. Puuhastelu alueella ilman lupia, teiden leventäminen sekä niiden luvaton rakentelu viittaavat välinpitämättömyyteen laista ja määräyksistä. Riskinä on, että piittaamattomuus ja oman käden oikeudella puuhastelu tulisi jatkumaan myös lupien saamisen jälkeen.

Tuusulassa 25.5.16

Tiina Järvenkylä
Puheenjohtaja

Laura Kujansuu
Sihteeri