Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Tuusulan yhdistys

Tuusula
Navigaatio päälle/pois

Ruotsinkylä-Myllykylä II osay­leis­kaa­vaeh­do­tus 28.6.2013

Tuusulan Ympäristöyhdistys Ry                                                                                                                              LAUSUNTO
c/o Tiina Järvenkylä
Metsontie 2 D 19                                                                                                                                                            28.6.2013
04320 Tuusula

Tuusulan kunta/ kaavoitus

RUOTSINKYLÄ-MYLLYKYLÄ II -osayleiskaavaehdotus (DIAARI 69/2008)

Tuusulan ympäristöyhdistys ry

On hämmentävää, että kunta perustelee Gunnkärrin kallion louhintaa Uudenmaan 1. Vaihemaakuntakaavan paremmin toteutumisella, kun ensin on perustellut, että ko. vaihemaakuntakaava on yleispiirteinen ja siksei sitä pitäisi niin tarkasti toteuttaa. Gunnkärrin kallioalue tulee merkitä MY/geo-merkinnällä sen maisemallisen arvon vuoksi eikä sitä tule osoittaa louhintaan. POSKI-projektissa on todettu Gunnkärrin kallio maa-ainesten ottoon soveltumattomaksi kallioalueeksi, vaikka Uudenmaan 1. vaihemaakuntakaavaan louhintamerkintä onkin POSKI-projektin selvitysten vastaisesti laitettu. Louhintaan osoitettu alue on riittävä nykyisellään.

Gunnkärrin pähkinäpensaslehdon vesitalous on kärsinyt jo nyt louhinnasta. Maastokäynnillä havaitsimme, lehdon läpi kulkevan puron olleen täysin kuiva jo pitkään. Puron pohja oli halkeillut kuivuudesta ja enää sitkeimmät kostean paikan kasvit olivat elossa. Lehdon vesitaloudesta tulee huolehtia sovitusti ja siten että pähkinäpensaslehdon elinolosuhteet turvataan kuten luonnonsuojelulaki edellyttää. Gunnkärrin kallion louhiminen huonontaisi merkittävästi pähkinäpensaslehdon vesitaloutta ja aiheuttaisi lopulta lehdon näivettymisen.

Maastokäynnillä havaitsimme myös alueella ja sen läheisyydessä leijailevan epämiellyttävän pistävän hajun. Hajun ja pölyn leviämisen vaikutukset ympäristöön tulee selvittää ja etenkin hajun vaikutukset asumisviihtyvyyteen ja sen leviäimisen laajuus tulee selvittää.

Alueella kulkeva seitsemänveljeksen ulkoilureitti tulee säilyttää.

Tuusulanjokilaakson sl-merkinnän lisäksi tulisi selvittää kuinka hulevedet vaikuttavat vuollejokisimpukan elinympäristöön. Hulevesiä ei tule laskea luontoon ilman käsittelyä.

Pohjaveden tarkkailua tulee jatkaa ja huolehtia, ettei pohjaveden laatu huonone.

Tuusulassa 28.6.2013

Tiina Järvenkylä
Varapuheenjohtaja

Juha Helminen
Puheenjohtaja