Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Tuusulan yhdistys

Tuusula
Navigaatio päälle/pois

Peltokaaren asemakaavan muutosehdotus 7.6.2011

Tuusulan Ympäristöyhdistys Ry                                                      LAUSUNTO
c/o Arja-Leena Aho                                                                                07.06.2011
Pahanjäljentie 13 A
04320 Tuusula

Tuusulan kunta/kaavoitus

Jokela, peltokaari, asemakaava ja asemakaavan muutosehdotus (DIAARI: 255/2006)

Tuusulan ympäristöyhdistys ry

Viheralueiksi tulee käyttää jo olemassa olevaa kasvillisuutta niiltä osin, kun se on mahdollista. Viheralueet tulee sijoittaa niin, että ne ovat yhteydesssä toisiinsa.

Junaradan aiheuttamaan meluun ja tärinään tulee kiinnittää huomiota ja varmistaa, ettei niistä ole haittaa tulevien talojen rakenteelle ja asukkaille.

Hulevedet tulee johtaa viemäriverkoston kautta jätevedenpuhdistamolle.

Tuusulassa 7.6.2011

Tiina Järvenkylä
Varapuheenjohtaja

Arja-Leena Aho
Puheenjohtaja