Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Tuusulan yhdistys

Tuusula
Navigaatio päälle/pois

Pellavamäentien asemakaavan muutos 22.8.2018

Suomen luonnonsuojeluliitto Tuusulan yhdistys ry                                                      22.8.2018
c/o Laura Kujansuu Tuusula
Kiuruntie 12
04320 Tuusula                                                                                                                             Lausunto

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Pellavamäentien asemakaava ja asemakaavan muutos nro 3557

Alkuun yhdistykseemme haluaa huomauttaa hanke-esittelyssä käytetystä kartasta, joka on ote
alustavasta kaavaehdotuksesta (kkl 30.5.2018 ). Kartta ei ole lainvoimainen. Kartassa näkyy
harhauttavasti tiesuunnitelman katkoviiva, joka voi aiheuttaa hämmennystä ja vaikuttaa suunnitelmiin.
Kyseistä tietä ei ole tulossa, eikä se täten saa vaikuttaa lausuntoihin. Pyydämme kartan vaihdettavan
toiseen.

Pyydämme tarkennusta suunnitelmaan mistä syystä on päätetty yhdistää samaan kaavaan Riihikallion
koulun laajentaminen ja täydennysrakentaminen.
Yhdistyksemme toteaa että täydennysrakentamisessa Tuusulassa tulisi priorisoida joukkoliikenteen
palvelualueita, kuten junaradan läheisyyttä ja jo olemassa olevia kasvualueita Hyrylän keskustan
suunnalla ja Tuusulan pohjoisemmissa osissa.
Yhdistyksemme korostaa koulun ja päiväkodin tarvetta säilyttää virkistyskäytössä olevat metsät
mahdollisimman luonnontilaisena, jotta siitä olisi opetuksellista hyötyä ja lapsilla olisi mahdollisuus
oikeaan metsään. Mm. Palvelukeskuksen pihojen rakentaminen kaventaa puustoista aluetta pala
kerrallaan jo nyt. Näillä metsillä viittaamme sekä alueen pohjoispuolen pururadan metsään ja alueen
eteläpuolen Peurankallioon joka myös on koulun lähimetsää.
Yhdistyksemme pyytää saada kirjeitse kaavan etenemiseen liittyvät vaiheet osoitteeseen Tiina
Järvenkylä Aromikuja 3 b 16 04320 Tuusula

Tuusulassa 29.8.2018

Tiina Järvenkylä, puheenjohtaja

Laura Kujansuu, Sihteeri