Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Tuusulan yhdistys

Tuusula
Navigaatio päälle/pois

Tuomala II -osayleiskaavan tar­kis­tuseh­do­tus 

Suomen Luonnonsuojeluliitto Tuusulan Yhdistys                                                       30.3.2017

c/o Tiina Järvenkylä                                                                                                           Tuusula

Aromikuja 3 b 16

04320 Tuusula                                                                                                                   Lausunto

 

Tuomala II Osayleiskaavan tarkistusehdotus

Yhdistyksemme on tyytyväisenä pannut merkille hulevesiä koskevat täydennykset. Tarkempaan hulevesiallastuksen sijoitteluun palataan varmasti, kun asemakaava tulee vuoroon.

Ketunkorven alueella oleva mahdollinen pilaantuva maa-aines olisi ensitöiksi tarkistettava ja tarpeen tullen poistettava, jos hulevesien määrä on arvioitu lisääntyvän alueella (Viittaus Keskiuudenmaan Ympäristökeskuksen huomioihin edellisellä lausuntokierroksella.) ja pohjavesialueen ollessa lähellä. Pohjavesialue ja kyseinen mahdollisesti pilaantunut maa-aines rajoittuvat vastakkaisille puolille vanhaa Lahdentietä. Näemme tässä riskin, joka on poistettava välittömästi. Marjamäen vedenhankinta-alue on luokiteltu tärkeäksi pohjavesialueeksi.

Alueen pohjoisosan kalliolakien LUO-merkinnät todetaan hyväksi lisäykseksi, samoin niihin liittyvät suojaviheralueet. Suojaviheralueiden puusto on säilytettävä sellaisenaan. Maastokäynnillä 23.2. 2017 totesimme metsän luontaisenkaltaiseksi hoitamattomaksi koivu- ja kuusivaltaiseksi sekapuumetsäksi, jollaisia tulisi jättää käsittelyn ulkopuolelle.

Alueelta löytyvä lähde on Environ aikaisemmin tekemässä tutkimuksessa todettu kuivuneeksi. Hakkuita ei tulisi tehdä lähteiden ympäristössä ja metsälain 10§, sekä hyvän metsänhoidon mukaisesti lähde ja sen ympäristö olisi pitänyt säästää. Maastokäynnillä 23.2 ja 29.3 . 2017 lähteestä on kuitenkin löytynyt jääpintaa ja vettä, mutta lähteelle ominaiset kasvit puuttuivat ympäristöstä. Mielestämme lähteen tilaa olisi hyvä selvittää lisää.

Järvenpään Ristikytöön rajautuva Suojaviheralue on asiallinen ottaen huomioon viereisen asutuksen. Kaikki ansaitsevat ympärilleen virkistysalueen kunnan rajoista huolimatta.

Koska nyt lausunnolla oleva alue rajoittuu kahden tien väliin, on viheryhteyksillä suuri merkitys. Alikulkujen rajoittaessa viherkäytävien kokoa paikoitellen, voisi käytävä olla leveämpi muualla. Näin saataisiin pysymään suojainen tunnelma mahdollisille liikkuvalle eläimistölle, mutta myös liikkuville ihmisille.

Karttamerkinnässä viherkäytävän voisi merkitä näkyvämmin korostaen sen tärkeyttä. Molemmat viheryhteydet ovat merkitty kevyenliikenteenväylille, joten ne ovat perusteltuja tulevan työpaikka-alueen saavutettavuudelle myös pyörällä tai kävellen. Näistä alueista voisi saada myös virkistysalueen alueen työntekijöille.

Maastokäynnillä 23.2.2017 totesimme kaavaluonnokseen merkityn eteläisemmän viherkäytävän lähestulkoon kokonaan kaadetuksi ja maata muokatuksi. Reitti tulisi metsittää, jotta se voi toteutua viheryhteytenä eikä pelkkänä kevyenliikenteenväylänä.

 

Tuusulassa 30.3.2017

 

Tiina Järvenkylä, Puheenjohtaja

 

Laura Kujansuu, sihteeri