Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Etelä-Savon piiri Suur-Savon yhdistys

Suur-Savo
Navigaatio päälle/pois

Lausunto Annilanrannan asemakavasta ja sen muutoksesta

Suomen luonnonsuojeluliiton Suur-Savon yhdistys ry on saanut lausuntopyynnön Annilanrannan asemakaavaehdotuksesta (Asemakaava ja asemakaavan muutos 29. kaupunginosa (Annila) / Annilanranta MliDno-2022-1284 (10 02 03)). Lausumme ehdotuksesta seuraavasti:

Kaava-alue on erittäin herkkää ranta-aluetta, ja on tärkeää että rakentamiselta rajattu alue todella jää luonnontilaan. Tätä voisi erillisellä ohjeella korostaa. On pidettävä huoli siitä, että valvonnassa todella myös edellytetään rannan säilymistä viitasammakoille ja lummelampikorennoille sopivana. Kallio- ja hiekkamaasto kuluu herkästi, eli pelkän rakentamisen rajoittamisen lisäksi on tarkennettava millaisena rantamaaston tulee säilyä.  

Lähialueen luontoarvot on otettava myös huomioon. 

Luonnonsuojeluyhdistys haluaa huomauttaa vielä, liito-oravien lisääntymis- ja levähdyspaikalle tehdyn puuston voimakkaan harvennuksen aiheuttamaa haittaa pitää vähentää. Tämä on mahdollista suojelemalla siellä vielä olevaa puustoa siten, että elinympäristö palautuu liito-oraville soveltuvaksi. 

 

Mikkelissä 17.2.2023

Suomen Luonnonsuojeluliiton Suur-Savon yhdistys ry.