Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Etelä-Savon piiri Suur-Savon yhdistys

Suur-Savo
Navigaatio päälle/pois

Muistutus Viislammensuon läheisyyteen haetusta maa-ainesluvasta

Muistutus: Savon Kuljetus Oy hakee maa-aineslain 4 §:n mukaista maa-aineslupaa kallioalueelle ja ympäristösuojelulain 27 §:n mukaista ympäristölupaa kalliokiviaineksen louhinnalle ja murskaukselle Mikkelin kaupungin Kääriälän kylässä sijaitsevalle tilalle Uimi (491-482-7-10.)

Suomen luonnonsuojeluliiton Suur-Savon yhdistys muistuttaa koskien tilalle Uimi (491-482-7-10.) kalliokiviaineksen louhinnalle ja murskaukselle haettavaa maa-aineslupaa ja ympäristölupaa:

  1. Maa-ainesten ottoalueelle ei ole tehty luontoselvitystä tai luontovaikutusten arviointia. Maa-aineslain (555/1981) 5.2 §:n mukaan “Suunnitelmaa laadittaessa on tarvittavassa laajuudessa selvitettävä vallitsevat luonnonolosuhteet sekä hankkeen vaikutukset ympäristöön ja luonnonolosuhteisiin.” Luontoselvitys ja luontovaikutusten arviointi tulee tehdä maa-ainesten ottoalueelle ja sen vaikutusalueella olevalle luonnontilaiselle Viislammensuolle ennen lupapäätöstä. 
  2. Asianosaisuus: Suomen luonnonsuojeluliiton Suur-Savon yhdistyksen toimialue kattaa Mikkelin kaupungin sekä Juvan, Hirvensalmen, Mäntyharjun ja Pertunmaan kuntien alueet.

 

Mikkelissä 5.4.2019