Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Etelä-Savon piiri Suur-Savon yhdistys

Suur-Savo
Navigaatio päälle/pois

Toteutuvatko METSO-ohjelman suo­je­lu­ta­voit­teet Etelä-Savossa?

Suomen luonnonsuojeluliiton Suur-Savon yhdistyksen tapahtumatiedote

Luontoilta ma 26.11. – Toteutuvatko METSO-ohjelman suojelutavoitteet Etelä-Savossa?

METSO-ohjelma on ollut käynnissä kymmenen vuotta, onko sillä tähän mennessä saavutettu Etelä-Savossa merkittäviä tuloksia metsien luonnonarvojen suojelussa? Ohjelma jatkuu vuoteen 2025 asti – mitä sen avulla vielä on Etelä-Savossa saavutettavissa? Onko METSO-ohjelma tällä hetkellä viranomaisten tärkein metsien suojelukeino?

METSO-ohjelmassa suojelua voidaan toteuttaa myös määräaikaisesti. Mitä oikein tarkoittaa määräaikainen metsän suojelu, menetetäänkö säilytetyt luonnonarvot suojelun jälkeisissä hakkuissa?

Entä miten Etelä-Savon kunnat ja seurakunnat ovat lähteneet mukaan METSO-ohjelmaan? Kartoitetaanko kuntien ja seurakuntien alueilta mahdollisia METSO-kohteita mitenkään, vai onko suojelu kokonaan niiden oman aloitteellisuuden varassa?

METSO-ohjelma on valtakunnallinen, yksityisille metsänomistajille suunnattu vapaaehtoinen keino suojella metsien luonnonarvoja. Ohjelmassa maanomistaja voi halutessaan tarjota metsäänsä suojeluun. Metsän suojeluarvot kartoitetaan ja arvokkaaksi todetun metsän suojelemisesta maanomistajalle maksetaan korvaus.

Suomen luonnonsuojeluliiton Suur-Savon yhdistys järjestää maanantaina 26.11.2018 klo 17.30 Estery-talolla (Otto Mannisen katu 4, Mikkeli) luontoillan, jossa luonnonsuojeluasiantuntija Markku Heikkinen Etelä-Savon ELY-keskuksesta alustaa METSO-ohjelman tavoitteista ja toteutumisesta. Tervetuloa kuulemaan ja osallistumaan keskusteluun! Kahvitarjoilu!

Lisätietoja tapahtumasta: Suomen luonnonsuojeluliiton Suur-Savon yhdistys, suur-savo@sll.fi, Outi Airaksinen, p. 044 5660228 tai Miia Kuisma p. 040 6632606.

Suomen luonnonsuojeluliiton Suur-Savon yhdistys

www.sll.fi/suur-savo

www.facebook.com/sllsuursavo/

Lisätietoja METSO-ohjelmasta:

Luonnonsuojeluasiantuntija Markku Heikkinen, Etelä-Savon ELY-keskus, p. 029 5024175.

Suomen luonnonsuojeluliiton verkkosivut: https://www.sll.fi/2018/04/09/luonnosuojeluliiton-kolme-karkiesitysta-julkisen-talouden-suunnitelmaan-2019-2022/

Etelä-Savon ympäristökeskuksen tiedote: https://www.ely-keskus.fi/web/ely/-/uusia-luonnonsuojelualueita-etela-savoon-655-hehtaaria-vuonna-2017-etela-savo-

METSO-ohjelman sivut: http://www.metsonpolku.fi/fi-FI