Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Etelä-Savon piiri Suur-Savon yhdistys

Suur-Savo
Navigaatio päälle/pois

Mistä Mansikit pe­rin­ne­bio­too­peil­le, jos puolet tiloista lopettaa 2025 mennessä?

Kyyttöjä laiduntamassa perinnemaisemassa. Kuva: Miia Kuisma.

Perinnemaisemilla tarkoitetaan perinteiseen maatalouteen liittyvien maankäyttötapojen synnyttämiä maisematyyppejä. Niitä ovat esimerkiksi niityt, kedot ja metsälaitumet. Maamme uhanalaisista eliölajeista arviolta 31 prosenttia elää ensisijaisesti perinnemaisemien luontotyypeillä. Tärkeimmät luontotyypit ovat kuivat niityt ja kedot. Erityisesti niillä elää uhanalaisia hyönteisiä ja niittyjen kasveja.

Niittyjen ja ketojen säännöllinen laidunnus ja niitto vähentävät maaperän ravinteisuutta ja ylläpitävät kasvupaikan avoimuutta ja valoisuutta. Ne mahdollistavat monimuotoisen niitty- ja ketokasvien lajiston, joka elättää myös suuren määrän päiväperhosia, kovakuoriaisia ja pistiäisiä. Jos laiduntaminen ja niittäminen loppuu, kookkaat heinät ja ruohot valtaavat alaa matalilta ja valoa suosivilta niittykasveilta. Merkittävin syy näiden perinteisten luontotyyppien uhanalaisuuteen onkin umpeenkasvaminen hoidon ja laidunnuksen loputtua.

Suomen luonnonsuojeluliiton Suur-Savon yhdistys järjestää tiistaina 30.10.2018 klo 17.00 Luontoillan Estery-talossa (Otto Mannisenkatu 4, Mikkeli), jossa maankäyttöasiantuntija Sirpa Peltonen Etelä-Savon ELY-keskuksesta alustaa siitä miten Etelä-Savon perinnemaisemat voivat  ja miltä näyttää niiden tulevaisuus. Hän kertoo mm. meneillään olevan perinnebiotooppien päivitysinventoinnin tuloksista. Keskeinen ratkaistava kysymys tulevaisuudessa on, miten perinnemaisemat voidaan turvata, jos mm. maatilojen lopettamistahti vain kiihtyy. Mistä laiduntavat eläimet ja niittävät ihmiset tulevaisuudessa?

 

Suur-Savon yhdistyksen niittämällä hoitaman mikkeliläisen Sairilan niityn tämän kesän niittotalkoissa kuvattu video kertoo perinnebiotoopeista ja niiden hoidosta. Videon on toteuttanut Etelä-Savon ELY-keskus: https://www.youtube.com/watch?v=-kNNcB0OT1Y

 

Lisätietoja:

Miia Kuisma, Suomen luonnonsuojeluliiton Suur-Savon yhdistys ry, p. 040 6632606, suur-savo@sll.fi

 

www.sll.fi/sslsy

www.facebook.com/sllsuursavo/