Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Etelä-Savon piiri Suur-Savon yhdistys

Suur-Savo
Navigaatio päälle/pois

Lausunto asemakaavan muutoksesta Launialassa ja Visulahdessa

Suomen luonnonsuojeluliiton Suur-Savon yhdistys ry.

suur-savo@sll.fi 

 

Mikkelin kaupunki

Asumisen ja toimintaympäristön palvelualue
Kaupunkisuunnittelu
PL 33
50101 Mikkeli

kirjaamo@mikkeli.fi

 

Asia:  Asemakaavan muutos 26. kaupunginosan (Launiala) ja 28. kaupunginosan (Visulahti) asemakaavoittamattomia alueita / Launiala E, MliDno-2018-1676 (10 02 03)

Suomen luonnonsuojeluliiton Suur-Savon yhdistys lausuu koskien Launiala E osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa (2.8.2018) seuraavasti:  

  1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa (OAS) mainitaan, että suunnittelualueelta laaditaan liito-oravaselvitys, mutta kattavaa luontoselvitystä alueelta  ei ole suunniteltu laadittavaksi. OAS on puutteellinen, koska luontoselvitystä ei ole suunniteltu laadittavaksi ja suunnitelmaa tulee tältä osin täydentää.
  2. Maankäyttö- ja rakennuslain 6 §:n mukaan kaavaa valmisteltaessa on oltava vuorovaikutuksessa niiden henkilöiden ja yhteisöjen kanssa, joiden oloihin tai etuihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa. Maankäyttö- ja rakennuslain 62 §:n mukaan osallisia ovat alueen maanomistajat ja ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään. Pyydämme lisäämään Suomen luonnonsuojeluliiton Suur-Savon yhdistyksen pysyvästi osallisten luetteloon koskien kaavoitushankkeita Mikkelin kaupungin alueella. Suur-Savon yhdistyksen toimialue kattaa Mikkelin kaupungin sekä Juvan, Hirvensalmen, Mäntyharjun ja Pertunmaan kuntien alueet.

Mikkelissä 3.9.2018