Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Etelä-Savon piiri Suur-Savon yhdistys

Suur-Savo
Navigaatio päälle/pois

Lausunto asemakaavan laatimisesta Annilaan

Suomen luonnonsuojeluliiton Suur-Savon yhdistys ry.

suur-savo@sll.fi

 

Mikkelin kaupunki

Asumisen ja toimintaympäristön palvelualue
Kaupunkisuunnittelu
PL 33
50101 Mikkeli

kirjaamo@mikkeli.fi


Asia:  Asemakaavan laatiminen 29. kaupunginosan (Annila) asemakaavoittamattomalle alueelle ja asemakaavan muutos 29. kaupunginosan (Annila) korttelissa 1 sekä katualueella / Kirkonvarkaus E, (MliDno-2018-1672 (10 02 03))

 

Suomen luonnonsuojeluliiton Suur-Savon yhdistys lausuu koskien Kirkonvarkauden eteläosan asemakaavan ja Kirkonvarkauden asemakaavan kortteli 1 asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa (2.8.2018) seuraavasti:  

  1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa (OAS) ei mainita suunnittelualueelta aiemmin tehtyjä luontoselvityksiä eikä siinä myöskään mainita luontoselvitystä laadittavaksi kaavaprosessin aikana. OAS:aa tulee täydentää luontoselvityksen laadinnan osalta.
  2. Maankäyttö- ja rakennuslain 6 §:n mukaan kaavaa valmisteltaessa on oltava vuorovaikutuksessa niiden henkilöiden ja yhteisöjen kanssa, joiden oloihin tai etuihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa. Maankäyttö- ja rakennuslain 62 §:n mukaan osallisia ovat alueen maanomistajat ja ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään. Pyydämme lisäämään Suomen luonnonsuojeluliiton Suur-Savon yhdistyksen pysyvästi osallisten luetteloon koskien kaavoitushankkeita Mikkelin kaupungin alueella. Suur-Savon yhdistyksen toimialue kattaa Mikkelin kaupungin sekä Juvan, Hirvensalmen, Mäntyharjun ja Pertunmaan kuntien alueet.


Mikkelissä 3.9.2018