Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Etelä-Savon piiri Suur-Savon yhdistys

Suur-Savo
Navigaatio päälle/pois

Aloite Riihimäen perintötilan metsien hoidosta Mäntyharjun kunnalle

Suomen luonnonsuojeluliiton Suur-Savon yhdistys ry. teki 15.12.2017 Mäntyharjun kunnalle aloitteen Riihimäen metsien hoidosta perustuen virkistyskäytön tavoitteisiin.

Riihimäki, Mäntyharju. Kuva: Miia Kuisma
Kuva: Miia Kuisma

Suomen luonnonsuojeluliiton Suur-Savon yhdistys ry.

Mäntyharjun kunta

 

Asia: Mäntyharjun kunnan saaman Riihimäki-perintötilan metsien hoito perustuen virkistyskäytön tavoitteisiin

Mäntyharjun kunta on saamassa valtiolta perintömetsätilan (Riihimäki), jonka saamisen edellytyksenä olevan sosiaalisen tai kulttuurisen käyttötarkoituksen toteuttamiseksi Mäntyharjun kunta on ilmaissut halunsa perustaa alue virkistyalueeksi.

Valtio on jättänyt itselleen luonnonsuojelualueen perustamista varten Riihimäki-tilasta n. 7 hehtaarin rantametsäpalstan. Tämän monimuotoisen vanhanmetsänalueen luontoarvojen turvaamiseksi ja vahvistamiseksi siihen rajautuvien tilan muiden metsien hoito on keskeisessä roolissa.

Valtaosa kunnalle tulevan Riihimäki-tilan metsistä on talousmetsiksi luokiteltavia, eri-ikäisiä kuvioita. Näiden metsien virkistyskäyttöarvojen turvaamiseen ja lisäämiseen soveltuu parhaiten jatkuvan kasvatuksen periaatteiden ja käytäntöjen mukainen metsänhoito.

Metsänomistajilla on kasvavaa kiinnostusta jatkuvan kasvatuksen metsänhoitoa kohtaan. Riihimäen metsät olisivat kiinnostava havaintokohde laajemminkin alueella jatkuvan kasvatuksen toimenpiteiden toteutuksesta ja vaikutuksista.

Tästä syystä me allekirjoittaneet esitämme, että Mäntyharjun kunnan metsänhoidon tavoitteeksi Riihimäen-metsätilalla tulee asettaa sen virkistys- ja luontoarvojen turvaaminen ja lisääminen. Näiden tavoitteiden toteuttamiseksi alueen luontoarvot tulee selvittää ennen metsänhoitosuunnitelman laatimista. Alueen metsänhoidon tulee perustua jatkuvan kasvatuksen periaatteille. Alueelle tulee tehdä hoito- ja käyttösuunnitelma, jonka avulla turvataan virkistyskäytön tavoitteet sekä alueen luontoarvot.

Suomen luonnonsuojeluliiton Suur-Savon yhdistyksen toimialue kattaa Mikkelin kaupungin sekä Hirvensalmen, Juvan ja Mäntyharjun kuntien alueet.

Mikkelissä 15.12.2017