Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Lapin piiri Sompion yhdistys

Sompio
Navigaatio päälle/pois

Sompion luonnonystävät on vuoden yhdistys

matalakasvuisessa maisemassa joukko retkeileviä ihmisiä ja sileäkarvainen collie. Kesäinen, pilvinen päivä.
Soklissa Pierkulin aholla Eerikki Rundgren, Timo Helle ja Kaija Kiuru. Kuva: Teuvo Hietajärvi

Sompion luonnonystävät on valittu vuoden yhdistykseksi! Suomen luonnonsuojeluliiton työvaliokunta painotti perusteluissa erityisesti aktiivista työtämme kaivoshaittoja vastaan. Perusteluissa sanotaan mm: ”Sompion Luonnonystävät on aktiivisesti ja uupumatta tehnyt toista vuosikymmentä työtä Soklin jättimäistä fosfaattikaivoshanketta vastaan, joka on yli 50 vuotta aiheuttanut epävarmuutta alueen ihmisille ja haittaa elinkeinoille sekä saastuttanut paikallisesti koelouhinnalla luontoa ja vesiä. Yhdistyksessä on perehdytty suureen määrään materiaaleja koskien kaivoshanketta ja sen eri prosesseja. Yhdistyksestä löytyy ansioitunutta Soklin alueen kasviston ja luontotyyppien erityispiirteiden osaamista ja paikallisten elinkeinojen ja kulttuurin ymmärrystä.”

Olemme hyvin iloisia ja öökölläänkin tästä kunniakkaasta tittelistä! Se tuntuu erityisen kannustavalta tässä tilanteessa, kun pitkä Sokli-oikeudenkäynti on takanapäin ja Tulppion tulevaisuus on vielä epävarma. Olemme järjestäneet kaivosten uhkaamille alueille luontoinventointeja ja erilaisia retkiä, joilla osallistujat pääsevät tutustumaan Soklin alueeseen.

Ensi vuonna keskitymme kaivostoiminnan vastustamiseen ja perinteisen eräretkeilyn vaalimiseen. Sitä varten olemme hankkineet yhdistykselle metsäsukset ja liukulumikengät. Järjestämme keväällä keskustelutilaisuuden alueemme ajankohtaisista luonnonsuojeluun liittyvistä asioista. Tulevana vuonna koitamme edistää kaivostoiminnan jäädyttämän Koitelaisen suojelusuunnitelmaa. Valmisteilla on sarja esitteitä kaivosten uhkaamista alueista, joita aiomme jakaa sopivissa tilaisuuksissa ja näin pitää asiaa ihmisten mielissä. Pysy kuulolla ja tule mukaan toimintaan!