Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Lapin piiri Sompion yhdistys

Sompio
Navigaatio päälle/pois

Sompion luonnonystävien kevät-kesän 2021 kuulumisia

Nupullaan oleva kukka.
Tunturikeltano. Kuva: Leena Pyhäjärvi.

Kesä 2021

Sompion luonnonystävät ei ole järjestänyt jäsentapahtumia kesälle 2021 vallitsevasta koronatilanteesta johtuen. Jäsentapahtumia järjestetään todennäköisesti vasta kesällä 2022.

Elokuun lopussa 2021 on Soklin alueella Korkeimman Hallinto-oikeuden maastokatselmus. Tätä silmällä pitäen Soklin ja Tulppion alueella on tehty kasvillisuusinventointia, jossa on tehty myös alueelle uusia harvinaisia kasvi- ja eläinhavaintoja. Uhka Soklin kaivoksesta ei ole väistynyt, vaikka uusin omistaja Suomen Malmijalostus Oy on tuonut esiin yhtenä vaihtoehtona myös alueen suojelun harkinnan.

Soklin kaivoksen vastainen adressi on vielä allekirjoitettavissa adressit.com -osoitteessa.

Kevään 2021 kuulumisia

Sompion Luonnonystävät jätti muistutuksen Viiankiaavan kaivoksen YVA:sta helmikuussa 2021. Sompion luonnonystävät katsoo, että ympäristöluvan myöntäminen kaivostoimintaan Natura-alueella on lähtökohtaisesti laitonta ja väärin. Kaivostoiminta johtaisi Viiankiaavan ainutlaatuisen suokokonaisuuden ekologiseen romahdukseen. Myös Suomen luonnonsuojeluliiton Lapin Piiri jätti kriittisen lausunnon YVA:n sisällöstä. GTK, Metsähallitus ja Sodankylän ympäristönsuojeluviranomainen näkivät yhtä lailla ympäristöarvioinneissa huomattavia puutteita. Suomen luonnonsuojeluliiton Lapin piiri vaati myös YVA:n tekemistä koko etsintäalueelta, jos kaivos mahdollisesti laajentuu tulevaisuudessa löydettyjen lisämalmiesiintymien myötä.

Sompion Luonnonystävien puheenjohtaja Leena Pyhäjärvi toimii jäsenenä Metsähallituksen Lapin neuvottelukunnassa edistämässä ympäristönäkökulmien huomioimista Metsähallituksen toiminnassa alueella.

Olethan jo jäsenemme?

Jos haluat liittyä Sompion Luonnonystävien jäseneksi, liittyminen onnistuu helposti täältä.