Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pirkanmaan piiri Sastamalan yhdistys

Sastamala
Navigaatio päälle/pois

Huomautus Uotsolan asemakaavan

Kaivot on säilytettävä Uotsolan asemakaavan laajennuksen ja muutoksen
yhteydessä
Kaupunginhallitus hyväksyi Uotsolan asemakaavan laajennuksen ja
muutoksen ehdotuksen 23.4.2018. Kaavoitus koskee Mouhijärven Uotsolan
taajaman luoteisosassa Meijeritien ja Uotsolantien rajaamaa aluetta.
Asemakaavaehdotus on asetettu nähtäville osallisten kuulemista varten
2.5.2018–4.6.2018 väliselle ajalle.
Uotsolan uudella asuinalueella sijatsee kaksi merkittävää lähdettä,
joita on jo vuosikymmeniä käytetty käyttövesikaivoina.
Kaivojen koordinaatit ovat: N 6826802,677; E 287237,549 (”Hakalan
kaivo”); N 6826919,219; E 287105,983 (”Saarelan kaivo”)

Olemme Mouhijärvi-seuran, Uotsolan asukasyhdistyksen ja Sastamalan
ympäristöyhdistyksen piirissä huolestuneita kaivojen tulevaisuudesta.
Kaivoja ei tule tukkia ja jättää uuden asuinalueen alle, vaan lähteet
tulee pitää auki ja niin uusien kuin vanhojenkin asukkaiden käytössä.
Kaivojen tukkiminen on teknisesti hankalaa, sillä vesi löytänee
reittinsä maan pinnalle maanmuokkaustoimista huolimatta.
Perinteikkään vedenottopaikan pelastaminen on paitsi paikallisten
perinteiden että asumisympäristön elävöittämisen kannalta oikea teko.
Ehdotuksemme on, että ko. kaivot kunnostetaan ja pidetään jatkossakin
vedenottokäytössä, ja kaivojen paikoille voidaan harkinnan mukaan
rakentaa suihkulähde asukasviihtyvyyden ja alueen monimuotoisuuden
edistämiseksi.