Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pohjois-Pohjanmaan piiri

Pohjois-Pohjanmaa
Navigaatio päälle/pois

Soiden ympäröimän Sarviselänkankaan metsäkumpareelta, Räkäsuon Natura-alueelta löytyy viehättävä perinnebiotooppi ja luonnonäänimaisema. Paikka on ollut 1950-luvulle asti asuttu, mutta sittemmin autioitunut ja alkanut peittyä kasvillisuuden alle. Tavoitteena on lisätä niityn lajirunsautta ja pitää yllä perinnemaisemaa. Hoidon ansiosta niitty vähitellen taas palaa pienruohovaltaiseksi, kun maaperän ravinteisuus vähenee ja varjostava korkea heinikko taantuu. Niityn hyönteislajisto, päivä- ja pikkuperhoset, mesipistiäiset ja kovakuoriaiset runsastuvat samalla. Noin hehtaarin laajuista niittyä hoidetaan nyt kuudennen kerran. Piiri tarjoaa talkoissa työvälineet sekä evästä.